Mahmud Efendi Hazretlerinin Hayatı ve Fotoğraf Albümü

Mahmud Efendi Hazretlerinin Hayatı ve Fotoğraf Albümü

  • 30,00€
  • 15,00€

Mahmud Efendi Hazretlerinin Hayatı ve Fotoğraf Albümü

 

Mahmud Efendi Hazretlerinin Hayatı ve Fotoğraf Albümü

Dîn-i Mübîn-i İslâm’a hizmet için adanmış bir ömür…
Mahmud Efendi Hazretleri’nin zorlu süreçlerde ve sıkıntılı zamanlarda ortaya koyduğu mücadele dolu hayatı…
İlim ile tasavvufu, Şerîat-ı Garrâ’dan kıl kadar ayrılmadan cem ederek Türkiye başta olmak üzere İslam beldelerinde gönüllere taht kuran şahsiyeti ve hizmetleri…
“Allah’ın (geçmiş ümmetlere ihsan ettiği nimet ve ibretli) günleri onlara hatırlat.” (İbrahim süresi, Ayet: 5) ayet-i kerimesinde geçtiği gibi tarih sayfalarında feyiz dolu ziyaretler ve kerametleri…
Horasan erenleri, Mâveraünnehir uleması ve Buhârâ meşâyıhının Anadolu’ya gelerek başlattıkları tasavvuf temelli hidayet ve irşad çığırını devam ettiren, Selçuklu ve Osmanlı ile devletleşen bu anlayışın en mükemmel mümessili…
Derin ilmi, mükemmel ahlakı ve takvası, harikuladegayretiyle, zor ve tehlikeli şartlarda muvaffak kılındığımuazzam hizmetleriyle Asrının Müceddidi kabul edilenMahmud Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (Kuddise Sirruhu).


Etiketler: Mahmud Efendi Hazretlerinin Hayatı ve Fotoğraf Albümü, ah-111, DİĞER YAYINLAR

offer-banner1.jpg