Lalegül Dergi Temmuz 2021 - Sayı 101

Lalegül Dergi Temmuz 2021 - Sayı 101

  • 9,99€
  • 6,99€

Önümüzde çok kıymetli mübarek gün ve geceler var. 11 Temmuz Pazar Günü Zilhicce Ayı’na gireceğiz ve halk arasında “on günler” diye bilinen o faziletli günleri idrak edeceğiz. Allâh-u Teâla: “On geceye yemin olsun” (Fecr: 2) buyurarak, bu gecelere yemin etmiş ve faziletine işaret etmiştir. Selef-i sâlihîn, faziletine binâen bu on günlere çok tazim etmişler, ibadetle ve oruçla ihyâ etmeye azamî derecede gayret göstermişler. Zira bu günlerde tutulacak orucun ve yapılacak ibadetlerin sevabından mahrum kalmak istememişler.

Âyet-i kerime’de zikredilen “on gece”nin, hangi geceler olduğu hakkında, Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem): “On gece, Kurban Bayramı’ndan evvelki on gecedir.” Buyurmuştur. Yani bu on gece “Zilhicce Ayı”nın ilk on gecesidir ki, onuncu gün Kurban Bayramı’dır. Âyet-i kerime’de “gece” zikredilmiş, lakin günün tamamı kastedilmiştir. Dolayısıyla bu geceler ne kadar kıymetliyse, gündüzleri de öyle kıymetlidir.

Bu günler, aynı zamanda Huccâc-ı kiram’ın mukaddes beldelerde Hac vazifeleriyle meşgul oldukları ve diğer gecelerde bulunmayan birçok faziletleri içermektedir. Öyle ki, bu on günlerde yapılan ibadet kadar hiçbir günde yapılan ibadet, Allah-u Teala’ya daha sevimli gelmez. Nitekim bir hadisi şerifte Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Allâh-u Teâla’nın indinde Zilhicce’nin ilk on gününden daha makbul ve amellerin Allâh-u Te‘âlâ’ya daha sevimli olduğu başka bir gün yoktur.
Bunun üzerine Ashabı Kiram:

- Ya Resûlallah! Onun benzeri bir gün Allah yolunda cihad’da da yok mudur? diye sorduklarında, buyurmuşlar ki:

- Onda da yoktur. Ancak bir kimse ki, malıyla ve canıyla Allah yolunda cihada çıkıp da (şehid olup) onlardan hiçbir şeyle geri dönmeyen kimse müstesna.”
(Ebu Davud 2428, Buhari 928, Tirmizi 754, İbni Mace 1727)

Etiketler: Lalegül Dergi Temmuz 2021 - Sayı 101, LG-101, LÂLEGÜL DERGİSİ

offer-banner1.jpg