Hukuk-i İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu (8. Cilt Takım) (Ciltli)

Hukuk-i İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu (8. Cilt Takım) (Ciltli)

  • 159,00€
  • 88,00€

Ömer Nasuhi Bilmen'in "Hukuk-ı İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu" adıyla telif attiği bu eser İslam Hukuku alanında Türkiye'de kaleme alınan en önemli ve en hacimli eserdir. Eserde adından da anlaşılacağı üzere hem fıkhi terimler izah edilmiş hem de İslam hukukunun genel konumlarının tamamı ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Ayrıca eserde dört mezhebin görüşleri de mukayeseli bir şekilde verilmiştir.

Eserde ortaya konulan konularla alakalı fıkhi terimler, konunun başında izah edilmiş daha sonra konunun muhtevasına geçilmiştir. Bu metodla konuyu okuyan kimsenin konu ile alakalı bilmediği kavramlar hakkında bilgi sahibi olması ve konuyu daha iyi anlaması amaçlanmıştır. Eser otuz ana başlık altında tanzim edilmiş olup, birinci cildinde fıkıh usulü fıkıh tarihi ve fakihlerin tabakaları hakkında bilgiler verilmiş diğer ciltlerde ise muamelat ve ukubat konularına temas edilmiştir.

Alanında hala aşılamamış olan bu eser İslam Hukuku alanında araştırma yapan insanların birinci derece başvuru kaynağıdır.

Etiketler: Hukuk-i İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu (8. Cilt Takım) (Ciltli), hi-01, DİĞER YAYINLAR

offer-banner1.jpg