HÜCRE KASİDESİ LEVHASI 66x48cm

HÜCRE KASİDESİ LEVHASI 66x48cm

  • 15,00€
  • 9,90€

El-Kasîdetu’l-Hucriyye – Hücre Kasidesi

Yükseklik : 66 cm
Genişlik : 48 cm

(I. ABDÜLHAMÎD HAN HAZRETLERİ)

Yâ Râsûlallâh!

Efendim! Tutar mısın elimden

Senden başka kimsem yok, meyledemem başkasına

Bütün kâinâtta hidâyet nûru Sensin

Ey güvenilenlerin en hayırlısı, cömertliğin sırrısın

Hakikattir, bütün varlıkların imdâdı Sensin

Allah için insânların yol gösterici ve (hatalara) set çekicisin

Ey hamd makâmında (makâm-ı mahmûdda) bulunmaya lâyık olan Efendim,

Tek, eşsiz, doğrulmamış ve doğmamış olan Rabbimin huzûrunda

Ey iki parmağından fışkırarak nehirler akan

Ordulara yardım ederek susuzluğunu gideren

Beni korkuya düşüren bir zarâra uğradığımda

“Ey Efendiler Efendisi, ey dayanağım!” diye seslenirim sana

Hatâlarımdan dolayı benim için Rahmân’a şefâatçi olmanı

Hayâl bile edemeyeceğim bir şekilde bana ihsânda bulunmanı

Dâimâ ve ebediyyen memnûniyet nazârıyla bakmanı

Her zamân lütûfta bulunarak kusurlarımı gizlemeni niyaz ediyorum

Beni de içine alan o bağışlayıcılığınla şefkat eylemeni istiyorum

Çünkü benim Zâtından başka bir Efendim yok

Öyle bir seçilmiş zâta tevessül ediyorum ki

O Vâhid ve Ehâd’in sırrı, semâlara yükselenlerin en üstünüdür

O Güzel’in yaratıcısı, güzelliğin Rabbi olan Allah Teâlâ’dır

Varlıklar içinde O güzel gibi bir güzel bulamadım

O’dur mahlûkâtın en hayırlısı, peygamberlerin zirvesi

Halk içindeki en değerli hazîne ve onları doğru yola iletendir

Onunla (Rabbime) sığınıyorum, umulur ki Allahım beni bağışlar

İşte benim düşüncem ve inancım budur

Ömrüm sürdükçe Onu medhetmeye şevkim hiç bitmeyecek

Arşın Rabbi katında benim dayanağım O’nun muhabbetidir

En güzel salât ona olsun ve bu ebediyyen devâm etsin

Selâm ile birlikte, hem de sınırsız ve sayısızca

Selam olsun Şeref sahibi Âline ve ashâbına da

Ki onlar müsâmaha denizi, cömertlik ve yardım ehlidirler
KASİDENİN DİĞER BİR ÇEVİRİSİ

1. Efendim!

Ey Allahın Rasûlü! Senden başka hiçbir şeyim yok. Hiçbir kimseye de sığınamam. Tutuverir misin elimden!

2. Efendim! Ey en hayırlı güvencem! Bütün kâinatta hidayetin nurusun. Cömertliğin sırrısın.

3. Gerçekten, bütün yaratıkların yardımcısısın. İnsanların hidayet nedeni Allah’a ulaştıran Sen’sin.

4. Bir ve Tek, Doğurulmamış ve doğurmamış, (Allah)’ın Makam-ı mahmûdunda tek başına durabilen Ey Zât!

5. Ey iki parmağından nehirler fışkıran ve imdada koşarak orduyu suya kandıran Zâtsın!

6. Bana, korkutan bir sıkıntı isabet ettiğinde derim ki: “Ey Efendilerin Efendisi, ey güvencem,

7. Günahlarımdan dolayı Rahmân (olan Allah)’a benim için şefaatçi olur musun! Hayal bile edemediğim şeylerle bile bana ihsanda bulunur musun!”.

8. (Allahım!) bana daima hoşnutluk nazarıyla bakmanı! Sonsuza dek kusurlarımı lütfunla örtmeni.

9. Beni büreyen affınla bana ihsanda bulunmanı niyâz ediyorum! Çünkü Ey Mevlâm, Sen’den başkasını rab bilmedim.

10. Göklere miracıyla Vahid u Ehad’in sırrına erenlerin en şereflisi, en seçkini ile Sana yöneldim.

11. Ne yücedir O’nu yaratan cemal sahibi Allah! Bütün yaratılmışlar içerisinde O’nun gibisini bulamadım.

12. O, mahlukatın en hayırlısıdır; Peygamberlerin en yücesi, insanların en iyisi ve onlara hidayet yolunu gösterendir.

13. Sadece O’nu vesile yaparak Rabbime sığındım umulur ki Allah’ım beni bağışlar. Benim inancım, benim itikadım budur.

14. O’nu övmek ömür boyu benim işim olsun. O’nu sevmek Arş’ın sahibi katında benim güvencemdir.

15. En güzel salât u selâmlar ebediyen O’na olsun, sınırsız ve sayısız selamlarla birlikte,

16. Ve şeref sahibi, cömertlik denizi, sehavet erbabı bütün âl ve ashâbına olsun.Etiketler: HÜCRE KASİDESİ LEVHASI 66x48cm, levha-01, DİĞER YAYINLAR

offer-banner1.jpg