HİLYE-İ ŞERİF LEVHASI 66x48cm

HİLYE-İ ŞERİF LEVHASI 66x48cm

  • 15,00€
  • 9,90€

Hilyeyi Şerif Levhası


Hilye-i Şerif
Neseb-i Şerif
Sıfat-ı Şerif
Şemail-i Şerif
Mühr-ü Şerif

-Bu Levha Dört Bölümden Oluşmaktadır

1-) Rasulullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem Efendimiz'in Neseb-i Şerifi Soyağacı
Mührü Şerif ve Bakmanın Fazileti
2-)Rasulullah Sallallahü Aleyhi Ve Sellem Efendimiz'in Hilye-i Şerifesi
3-)Rasulullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem Efendimiz'in Sıfat-ı Şerifesi
4-)Rasulullah Sallallahü Aleyhi Ve Sellem Efendimiz'in Şemail-i ŞerifesiHilye-i Şerifin Fazileti

Ulemanın beyanı vechile Rasulullah Sallallahü Aleyhi Ve Sellem' Dar-ı fenadan dar-ı bekaya intikal ve irtihal irade buyurunca, ashab-ı kiramın "Ya Rasulellah! senden sonraya kalıp da cemalini göremezssek halimiz nice olur?" Demeleri üzerine şöyle buyurdular

"Benim evsaf ve şemalimi yazıp onlara bakın ve yanınızda yüksek bir yere asın . Her kim onları yükseğe kaldırıp bakarsa beni hörmüş gibi olur. Eğer müslümansa ve bana muhabbetle bağlanırsa, Allah-ü Teala onun cesedini cehenneme haram kılar. O kişi kabir azabından emin olur ve mahşer günü çıplak olarak haşredilmez. O kişi idareci ise muradına erer. Allah-u Teala ona düşmanlarına karşı yardım eder. Bütün şeytanların şerrinden korur. Her korkusundan emin olur.

Her kim bunları yazıp yanında taşırsa Allah-u Teala Adn cennetlerini ona konak yapar. Sabah namazından sonra üç Salavatı Şerife okuyup bu Hilye-i şerife bakana Allah-u Teala beş yüz hac sevabı yazar. Akşamdan sonra bakana altı yüz hac sevabı verir. Yatsıdan sonra bakana bin hac, bir hatim ve bin köle azad etmiş sevabı yazar. Allah Azze ve Celle büyük fazl-u kerem sahibidir.

"İçinde şemâil-i şerife bulunan ev felâkete uğramaz. İçinde şemâil-i şerife bulunan eve şeytan ve fakirlik girmez. İçinde şemâil-i şerife bulunan ev ateşte yanmaz. Şemâil-i şerîfeyi üzerinde taşıyan kişi her türlü musibetten korunur, ömrü ve devleti uzun olur ve âhiret belâlarından emin olur. Şemâil-i şerife her ne niyetle kırk gün o-kunsa, okuyanın muradı hâsıl olur. Şemâil-i şerîfeyi ölümünden sonra kefeni­ne koyduran kişi kabir azabı görmez, yetmiş melek ona dua ve istiğfar eder. " (Ârif-i Rabbani Veliyy-i Samedâni Fethullâh el-Ben-nâni, Fethullâh fî mevlid-i Hayr-i halkıllâh, sh: 15-19, Tirmi-zî, no:3638, Şemâilü'l-Nebî, sh:38, İbnü'lEsîr, Üsdü'l-gâbe, No:5404, 4/619, Beyhakî, Delâilü 'n-nü- büvve, J/285, Türki­ye Diyanet Vakfı islâm Ansiklopedisi, 18/44-51)


Mühr-ü Şerifin Fazileti

-Bu mührü şerif içinde olan satırın her biri bir rivayet üzere yazılmıştır.
Tirmizi Hazretleri rivayet eder ki, bu mührü şerifin faidelerinden biri :
Her kim abdestli sabahtan mührü şerife baksa, akşama kadar. Ayın
evvelinde baksa ayın sonuna kadar. Yola çıkarken baksa, gittiği yerden dönünceye kadar, kendisine geçen zamanlar hayırlı ve mübarek olur.

Ve mührü şerife baktığı sene içerisinde ölürse, İman ile ahirete göçmüş olur.
-Ömründe bir kere dahi muhabbet ve imanla kendisine nazar edeni Allah-u Teala o kişi kendisine kavuşuncaya kadar istenmedik her türlü şeyden hıfz eder. (Muhammed el binteni , Medaricu's Su'ud ile ktisai-i bürud")

Etiketler: HİLYE-İ ŞERİF LEVHASI 66x48cm, levha-06, DİĞER YAYINLAR

offer-banner1.jpg