Hanım Sahabiler Seti - 4 Kitap

Hanım Sahabiler Seti - 4 Kitap

  • 36,00€
  • 15,00€

Hanım Sahâbîler Seti

İlk müsLümanlar, Rasûllah Efendimizin etrafında kenetlendiler. Allah uğruna fedakarlıkta zirve oldular. Sözleriyle, davranışlarıyla insanlığa ışık tuttular. Genci-yaşlısı, hanımı-erkeği, zengîni-fakiri îmanda sebat etmenin en güzel örneklerini verdiler. Bu nesil Allah ve Rasûlü'nden başka hiç bir güç karşısında boyun eğmedi. Hangisinin hayâtını okusanız, alacağınız ibretlerle gönlünüze huzur dolar. Bu günkü kazancınız; Hanım Sahâbîler i yakından tanımak, Mustafa Eriş'in hürmetkar üslubuyla onların örnek hayatlarına adım atmak olsun.Hanım Sahabiler Seti 4 ciltten oluşmaktadır. 1.Cilt 164 sayfadan oluşmaktadır. 1 Ciltte konu olarak anlatılan hanım sahabiler:

Hazret-i Halime, Hazret-i Safiyye, Hala Sultan, Esmâ Binti Ebû Bekir, Esma Binti Umeys, Ümmü Fadl, Ümmü Süleym (Rumeysa), Fâtıma Binti Esed, Ümmü Hânî, Fatıma Binti Hattab, Nesibe Hansâ, Esmâ Binti Yezid, Ümmü Eymen

2. Cilt 166 sayfadan oluşmaktadır. 2. Ciltte konu olarak anlatılan hanım sahabiler:

Hazret-i Sümeyye, Hamne Binti Cahş, Hind Binti Utbe, Havle Binti Hakîm, Hakîm Binti Haris, Ümmü Şerîk, Ümmü Rumân, Ervâ Binti Abdülmuttalib, Sümeyra Binti Kays, Havle Binti Salêbe, Havle Binti Kays, Ümmü Varaka, Ümmü Gülsüm Binti Ukbe, Berire Hatun

3. Cilt 159 sayfadan oluşmaktadır. 3. Ciltte konu olarak anlatılan hanım sahabiler:

Şeyma Binti Haris, Ümmü Rafi Selma, Zeyneb Binti Ebû Seleme, Habibe Binti Cahş, Dürre Binti Ebu Leheb, Şifâ Hatun, Leyla Binti Ebi Hasme, Ümmü Atıyye, Atike Binti Zeyd, Rubeyyi Binti Muavviz, Zeyneb Binti Muaviye, Fatıma Binti Kays, Seffane Binti Hatim, Afra Hatun, Cemile Binti Sabit, Erva Binti Küreyz

4. Cilt 168 sayfadan oluşmaktadır. 4. Ciltte bahsedilen hanım sahabiler:

Atike Binti Abdulmuttalib, Havva Binti Zeyd, Ümmü Zer Gıffariyye, Halide Binti Esved, Havle Binti Tüveyt, Aişe Binti Sa’d, Habibe Binti Sehl, Fatıma Binti Yeman, Ümmü Mübeşşir, Ümmü İshak Ganeviyye, Ümmü Züfer, Kayle Binti Mahreme, Ümmü’d-Derda, Ümmü Sinan, Naile Binti Ferafisa, Selma Binti Kays, Selma Binti Umeys, Ümeyye Binti Rukayka, Hassane El-Müzeniyye, Ümmü Ebi Hüreyye, Ümmü Halid, Ümmü Rale, Fürey’a Binti Malik, Sübey’a Binti Haris, Dubâa Binti Zübeyr

Etiketler: Hanım Sahabiler Seti - 4 Kitap, dy-0054, DİĞER YAYINLAR

offer-banner1.jpg