Ehl-i Sünnetin Müdâfaası

Ehl-i Sünnetin Müdâfaası

  • 7,90€

İmam-ı Rabbânî Müceddidi Elfi’s-Sânî Kuddise Sirruhu


İkinci bin yılın müceddidi olan İmam-ı Rabbânî Kuddise Sirruhu sadece seyrü sülûk faaliyetleri ile meşgul olmamış, bilakis batıl görüş ve itikatlarla da mücadele etmiştir. Hayatına ve eserlerine bakanlar,bir taraftan en ufak bir taviz vermeden tasavvufi yaşantıyla bidatleri defettiğini; diğer taraftan da Şî’a mezhebi, Ekber Şah’ın uydurduğu din ve sair sapık görüşleri kökünden kazıyacak mücadeleye girdiğini göreceklerdir.

Etiketler: Ehl-i Sünnetin Müdâfaası, src-e1, DİĞER YAYINLAR

offer-banner1.jpg