DUÂ VE ZİKİRLER

102 - Salatül Fatih (Şamua Kağıt) 102 - Salatül Fatih (Şamua Kağıt)
Lâlegül Avrupa
43% indirim
Stokta Yok!

102 - Salatül Fatih (Şamua Kağıt)

19,99€ 35,00€

Salâtü'l-Fâtih Sîga-i Şerifesi  Bütün hamd-ü senâlar ve şükr-ü evfâlar: “Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, o Nebî’ye sürekli salât (ederek, şânının yüceliğini ve şerefinin büyüklüğünü açıklamaya önem atf)etmektedirler. (Böylece..

100 - Rızık Bolluğu ve Zenginlik İçin Okunacaklar ve Yapılacaklar 2.Cild 100 - Rızık Bolluğu ve Zenginlik İçin Okunacaklar ve Yapılacaklar 2.Cild
Lâlegül Avrupa
40% indirim

100 - Rızık Bolluğu ve Zenginlik İçin Okunacaklar ve Yapılacaklar 2.Cild

17,99€ 30,00€

Şu bilinsin ki; yaşadığımız günlerde (2022 yılı) maddî kriz haddini aşmıştır. Çünkü Allâh-u Te‘âlâ insanların mâneviyâta, cemâatle namaza ve haramlardan sakınmaya önem vermemesinin peşin azâbını âhiretten önce dünyâda kendilerine tattırmayı..

99 - Rızık Bolluğu ve Zenginlik İçin Okunacaklar ve Yapılacaklar 1.Cild 99 - Rızık Bolluğu ve Zenginlik İçin Okunacaklar ve Yapılacaklar 1.Cild
Lâlegül Avrupa
40% indirim
Stokta Yok!

99 - Rızık Bolluğu ve Zenginlik İçin Okunacaklar ve Yapılacaklar 1.Cild

17,99€ 30,00€

Şu bilinsin ki; yaşadığımız günlerde (2022 yılı) maddî kriz haddini aşmıştır. Çünkü Allâh-u Te‘âlâ insanların mâneviyâta, cemâatle namaza ve haramlardan sakınmaya önem vermemesinin peşin azâbını âhiretten önce dünyâda kendilerine tattırmayı..

97 - RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHU ALEYHİ VE SELLEM)İN MUHAMMED VE AHMED İSM-İ ŞERÎFLERİNİN HUSÛSİYETLERİ 97 - RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHU ALEYHİ VE SELLEM)İN MUHAMMED VE AHMED İSM-İ ŞERÎFLERİNİN HUSÛSİYETLERİ
Lâlegül Avrupa
40% indirim

97 - RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHU ALEYHİ VE SELLEM)İN MUHAMMED VE AHMED İSM-İ ŞERÎFLERİNİN HUSÛSİYETLERİ

15,00€ 25,00€

Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in Muhammed ve Ahmed İsm-i Şerîflerinin Husûsiyetleri Allâh-u Te‘âlâ şöyle buyurmaktadır: ﴿ وَاِذْ قَالَ ع۪يسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَن۪ٓي اِسْرَٓاء۪يلَ اِنّ۪ي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ ..

96 - FAKİRLİĞE VE ZENGİNLİĞE SEBEP OLACAK HÂLLER VE Ameller 96 - FAKİRLİĞE VE ZENGİNLİĞE SEBEP OLACAK HÂLLER VE Ameller
Lâlegül Avrupa
40% indirim

96 - FAKİRLİĞE VE ZENGİNLİĞE SEBEP OLACAK HÂLLER VE Ameller

15,00€ 25,00€

Bütün hamdler Yüce Zâtı hakkında:“Şüphesiz ki Allah; (rızka muhtaç olan her canlıyı rızıklandıran) Razzâk da, (eşsiz güç ve) kuvvet sâhibi de, (hiçbir işinde Kendisine en ufak bir zorluk ârız olmayacak şekilde sonsuz kudret sâhibi olan) Metin de anca..

95-Mücerrebatı Senüsi Tercümesi 95-Mücerrebatı Senüsi Tercümesi
Lâlegül Avrupa
33% indirim

95-Mücerrebatı Senüsi Tercümesi

14,00€ 21,00€

Tesirleri tecrübe ile sabit olan faydalı dualar, zikirler havas ve terkibi şerifler ile alaklı kitap. Risalei ahmediyyenin 95. risalesi olup dualar ve zikirler başlığındaki 30. eserdir. Bu eserin tercümesi cübbeli ahmet hocaya aittir. içeriğinde daha..

01 - DUÂLARIM 01 - DUÂLARIM
Lâlegül Avrupa
40% indirim
Stokta Yok!

01 - DUÂLARIM

17,99€ 30,00€

Evvelce bu hususta birçok kitap yazılmışsa da, bir çoğu kaynakları belirtilmeksizin hazırlandığından ilmî bir eser olarak kabul edilmemekte, bir kısmı da çok kısa olduğundan yeterli görülmemektedir.Bu aciz kardeşiniz, elinizdeki bu kitapta, Efendimiz..

12 - PEYGAMBER EFENDİMİZİ HANGİ DUÂLARLA RÜYADA GÖRÜRÜZ 12 - PEYGAMBER EFENDİMİZİ HANGİ DUÂLARLA RÜYADA GÖRÜRÜZ
Lâlegül Avrupa
40% indirim

12 - PEYGAMBER EFENDİMİZİ HANGİ DUÂLARLA RÜYADA GÖRÜRÜZ

9,00€ 15,00€

Allah-u Te‘âlâ’ya nihayetsiz hamd-ü senâlar olsun,Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)e, Ehi-i Beyt’ine ve ashabına salevât-ı hüsnâdan ve medhiyyât-ı esnadan sonra deriz ki;Bazı ihlaslı kardeşlerimiz Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)i..

14 - DÜRR-Ü MEKNÛN KASÎDESİ 14 - DÜRR-Ü MEKNÛN KASÎDESİ
Lâlegül Avrupa
43% indirim

14 - DÜRR-Ü MEKNÛN KASÎDESİ

8,50€ 15,00€

Elli üç beyitten müteşekkil bu kaside evvelce bu fakirde mahtuta (yazma) olarak mevcuttu ki bu eser, 1306 sene-i hicriyyesinde, Muhammed Şevki Efendi'nin telâmîzinden olan Bakkal Ârif nâmıyla maruf es-Seyyid el-Hac Ahmed el-Arif (Rahime humullah) tar..

15 - RECEB-İ ŞERÎF RİSÂLESİ 15 - RECEB-İ ŞERÎF RİSÂLESİ
Lâlegül Avrupa
40% indirim

15 - RECEB-İ ŞERÎF RİSÂLESİ

12,00€ 20,00€

Çok muhterem okuyucularım!Senelerdir sohbetlerimizi takip eden cemaatlerimizin yakinen bildiği üzere; mübarek üç aylar geldiğinde, receb-i şerîfe ile ilgili dua ve zikirleri levhalara bastırıp dağıtıyorduk.Tabi ki bu, hem kalıcı olmuyor, hem de bir n..

16 - ŞA'BAN-I ŞERÎF RİSÂLESİ 16 - ŞA'BAN-I ŞERÎF RİSÂLESİ
Lâlegül Avrupa
40% indirim

16 - ŞA'BAN-I ŞERÎF RİSÂLESİ

12,00€ 20,00€

Enes ibn-i Malik (Radıyallahu Anh)dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulüllah (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:"Şa'ban benim ayımdır. Kim Şa'ban ayına değer verirse, muhakkak ki o, benim emrime önem vermiş olur. Benim emrimi büyü..

18 - DÜRR-Ü MEKNÛN KASÎDESİ'NİN ŞERHİ 18 - DÜRR-Ü MEKNÛN KASÎDESİ'NİN ŞERHİ
Lâlegül Avrupa
43% indirim

18 - DÜRR-Ü MEKNÛN KASÎDESİ'NİN ŞERHİ

8,50€ 15,00€

Eseri dikkatle okuyanların gözünden kaçmayacağı üzere bu küçük risâle, ciltler dolusu kitapta bulunmayacak rivayetler, kıssalar, tarihi bilgiler ve edebî şiirlerle doludur.Rabbimizden niyazımız, bu hizmetimizi rızasına uygun kılıp kabul buyurması ve ..

19 - RAMAZÂN-I ŞERÎF RİSÂLESİ 19 - RAMAZÂN-I ŞERÎF RİSÂLESİ
Lâlegül Avrupa
36% indirim

19 - RAMAZÂN-I ŞERÎF RİSÂLESİ

14,00€ 22,00€

Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh)den rivayet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Gerçekten benim ümmetim ramazan ayını ihya ettikleri sürece asla rüsvay olmayacaktır.”Bunun üzerine: “Yâ Rasûlüllâh! Onla..

25 - BEDİR EHLİYLE TEVESSÜL VE İSTİĞÂSELER 25 - BEDİR EHLİYLE TEVESSÜL VE İSTİĞÂSELER
Lâlegül Avrupa
43% indirim

25 - BEDİR EHLİYLE TEVESSÜL VE İSTİĞÂSELER

17,00€ 30,00€

Râfi'ibn-i Hadîc (Radıyallâhu Anh)den rivayete göre Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Bedir günü şöyle buyurmuştur:"Eğer din ehlinden (doğma) bir çocuk kırk sene fıkıh içerisinde yaşasa da Allâh-u Te'âlâ'nın bütün ibadetleriyle amel etse ve bü..

30 - İSTİĞFÂRÂT-I MÜNKIZE 30 - İSTİĞFÂRÂT-I MÜNKIZE
Lâlegül Avrupa
46% indirim

30 - İSTİĞFÂRÂT-I MÜNKIZE

6,50€ 12,00€

Bütün hamdler: "Rabbinizden mağrifet taleb edin, çünkü O dâima günahları çokça affeden bir Gaffâr olmuştur" buyurarak bizlere istiğfarı emreden Allâhu Te'âlâ'ya mahsustur.Allâh-u Te'âlâ'nın ilminin vüsatince salât-ü selâmlar, geçmiş ve gelecek tüm ze..

32 - HER BİR UZUV İÇİN ŞİFÂ ÂYETLERİ 32 - HER BİR UZUV İÇİN ŞİFÂ ÂYETLERİ
Lâlegül Avrupa
40% indirim

32 - HER BİR UZUV İÇİN ŞİFÂ ÂYETLERİ

9,00€ 15,00€

Elinizde bulunan bu küçük risale bizleri Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellm)'in: "Allâh-u Te‘âlâ hastalığı da, devasını da indirmiştir ve her hastalık için bir şifâ yaratmıştır.(Ey Allah'ın kulları!) O halde tedavi olmaya bakın, ama haramla tedav..

Gösterilen: 1 ile 16 arası, toplam: 36 (3 Sayfa)