Âyet-i Kerîmeler Işığında SÜNNETİN HÜCCİYETİ

Âyet-i Kerîmeler Işığında SÜNNETİN HÜCCİYETİ

  • 10,00€

Ayet-i Kerimeler Işığında Sünnetin Hücciyeti, Delilleri, Ömer Faruk Korkmaz

Sünnet-i Seniyye bütünüyle, kitabımızı doğru anlayınca manasını tahrif etmeye yeltendiler.

Kur’an’ın muradullaha uygun bir biçimde anlaşılmasını yine O’nun kendisine tanıdığı teybin yetkisiyle ortaya koyan sünnet-i seniyye üzerinde şüpheler uyandırmaları gerekiyordu bunu yapabilmeleri için, Zira Kur’an’ın manasını muradullaha paralel şekilde müslümanlara aktaran sünnet-i seniyye idi. Bu yüzden, yapmak istedikleri bu manen tahrif hareketinin önündeki en büyük engel de doğal olarak sünnet oluyordu. Bu ve benzeri konuları ele alan Ayeti Kerimeler Işığında Sünnetin Hücciyeti adlı bu kitapta aşağıdaki soruların cevaplarını bulacaksınız.

Sünnet İnkarcılığının Kısa Bir Tarihçesi... 

Sünnet İnkarcılığında Hindistan Neden Ön Planda?

Sünnet İnkarcıları Neyi Amaçladılar veya neyi Amaçlıyorlar? 

Bidat Fırkalar Niçin Sünnet Düşmanlığı Yapmışlardı?

Kuran Dışında Bir Vahiy Olmadığı İddiasının Temelsizliği 

Vahy-i Gayr-i Metlüvvü İsbat Eden Âyet-i Kerimeler 

Vahy-i Gayr-i Metlüvvün Hadis Rivayetleriyle İspatı

Sünnet İnkarcılığının Akîdevî Boyutu...

Peygamber Sadece Tebliğ ile mi Mükelleftir? 

Tebyinsiz Bir Kur an Düşüncesinin Açmazları 

Kuranın Sünnete Muhtaç Olması Ne Demektir? 

Kuranın "Mübîn/Apaçık* Olması Ne Demektir? 

Kuranda Hiçbir Şey Eksik Bırakılmamış mıdır? 

"Tebyin' Vazifesi "Kuranı Gizlememek" midir? 

Âyetlerde Geçen 'Hikmet'i Nasıl Anlamalıyız? 

Hz. Peygamberdin Hüküm Koyma Yetkisi...

Sünnet'in Kuranı Neshetmesini Nasıl Anlamalıyız?

Etiketler: Âyet-i Kerîmeler Işığında SÜNNETİN HÜCCİYETİ, dg-89, DİĞER YAYINLAR

offer-banner1.jpg