97 - LÂLEGÜL DERGİ MART 2021

97 - LÂLEGÜL DERGİ MART 2021

  • 9,99€
  • 6,99€

97 - LÂLEGÜL DERGİ MART 2021


Üç Ayların feyiz dolu atmosferinde mânevî yürüyüşümüze devam ediyoruz.

Haklarında âyetlerin nâzil olduğu, hadis-i şeriflerin vârid olduğu çok kıymetli bir zaman dilimi içerisindeyiz. Bu ay iki tane kandil gecesini idrak edeceğiz.

Bunlardan bir tanesi Receb-i Şerif Ayı’nın yirmi yedinci gecesine tevafuk eden, on Mart Çarşamba’yı, on bir Mart Perşembe’ye bağlayan “Mi‘râc Gecesi”dir.

Allah-u Teala bu mübarek gecede, Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’i Mi‘râc davetiyle müşerref kıldı. Çektiği bütün sıkıntıları, üzüntüleri, zorlukları ve yorgunlukları unutturacak hoşnutluk hulleleri giydirdi.

Daha önce hiç kimseye nasip olmayan bu özel randevuda, Onu Mekke’de bulunan Mescidi Haram’dan alıp evvela etrafı mübarek kılınan, din ve dünya bereketleriyle bezenmiş olan Kudüs’teki Mescidi Aksa’ya götürdü.

Oradan da göklere yükseltip yarattığı mükevvenâtı, melekût âlemini, esrar ve ceberrût âlemini ve bütün semâvâtı gezdirdi. Cenneti ve Cehennemi gösterip Arş’ı, Kürsü’yü ve daha nice âyetlerini temâşâ ettirdikten sonra bilinmeyen makamlara çıkardı.

Onu Kendisine yaklaştırıp şekil, şemâl ve cihetten münezzeh, keyfiyet ve mekândan ârî olarak o yüce makamda görüştü ve tekrar geri döndürdü. 

Böylece Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in Kur’an’dan sonra en büyük mûcizelerinden olan “İsrâ ve Mi‘râc” hadisesi gerçekleşmiş oldu. Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Mi‘râc’dan dönerken ümmetine bazı hediyeler getirdi.

Bunlardan üç tanesini zikredelim: 
1- Müminin miracı olan beş vakit namaz.
2- Bakara sûresinin son iki âyeti
3- Allah’a şirk koşmayanların günahlarının bağışlanacağı müjdesi.

Bu ay içinde idrak edeceğimiz diğer Kandil Gecesi ise; yirmi yedi Mart Cumartesi’yi yirmi sekiz Mart Pazar’a bağlayan geceye tevafuk eden “Berat Gecesi”dir.

Bu mübarek gece, Ramazan Ayı’nın müjdecisi ve Kadir Gecesi’nden sonraki en kıymetli gecedir. O gece Allah-u Teala kullarını af ve mağfiret buyurur, dualarını kabul eder.

Nitekim Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Şaban Ayı’nın yarısı (Berat Gecesi) olduğu zaman, gecesinde namaz kılın, gündüzünde de oruç tutun.

Çünkü Allah-u Teala o gün, güneşin batmasıyla dünya semâsına (inmekten çıkmaktan, hareket ve intikalden münezzeh olarak Zât’ına yakışan bir inişle, rahmetiyle) iner ve fecir vaktine kadar: ‘Bana istiğfar eden yok mu, onu mağfiret edeyim! Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım! Belâya maruz kalan yok mu, ona afiyet vereyim! Şöyle olan yok mu, böyle olan yok mu?’ diye nida eder.

Artık kim ne isterse, mutlaka ona muradı verilir.” (İbn-i Mâce, İkâme 191)

Berat Gecesi, herkes için dönüm noktası sayılabilecek bir gecedir. Zira önümüzdeki sene içerisinde neler olup bitecekse bunların hepsi o gece takdir ve tespit edilir.

Mahlûkâtın bir sene içerisindeki rızkları, zengin veya fakir, aziz veya zelil olacakları; önümüzdeki sene içinde kimler ölecek veya kimler doğacak, hangi bölgelerde yel, sel, deprem yada yer çökmeleri gibi doğal afetler meydana gelecek ve nerelerde savaşlar zuhûr edecekse bunların hepsi, hatta yeryüzüne düşecek olan yağmur tanesine kadar Berat Gecesi’nde yazılıp takdir edilir.

Böylesine önem arzeden bu mübarek gecede, çok dualar edelim ve hakkımızda hayırlı takdirler yazılması hususunda Rabbimize niyazda bulunalım.

Duaların mutlaka kabul olduğu bu mübarek gecelerde birbirimizi dualarda unutmamak temennisiyle, hepinizin Mi‘râc Geceniz ve Ramazan
Ayı’nın müjdecisi olan Berat Geceniz şimdiden mübarek olsun. Rabbim cümlemize rûhânî miraçlar lûtfeyleyip Cehennem’den Beratını alanlardan eylesin.

Fi emanillah!

Etiketler: 97 - LÂLEGÜL DERGİ MART 2021, LG-97, LÂLEGÜL DERGİSİ

offer-banner1.jpg