96 - LÂLEGÜL DERGİ ŞUBAT 2021

96 - LÂLEGÜL DERGİ ŞUBAT 2021

  • 9,99€
  • 6,99€

96 - LÂLEGÜL DERGİ ŞUBAT 2021


Lalegül Dergisi’nin kuruluş gâyesi; kıymetli ecdâdımızdan devraldığımız mîrâsı gelecek nesillere aktarmaktır.

Bu cümleden olarak; yayınlarımızın genel çerçevesini şu şekilde çizebiliriz:

Ehl-i Sünnet îtikādımızı muhâfaza etmek, bâtıl ehline reddiyeler yapmak, Allâh dostlarını ve ulemâmızı tanıtmaya gayret ederek geçmiş büyüklerimize karşı ilgi ve alâka uyandırmak, fıkhî meseleler hakkında mâlûmât serdetmek, millî ve mânevî değerlerimize sâhip çıkmak ve âhiret hayâtına göre çok az olan şu dünyâ hayâtımızı sâlih amellerle mâmûr kılmak için ayların ve günlerin fazîletli amellerini, duâlarını ve zikirlerini okurlarımıza arzetmek.

Rabbimizden niyâzımız; Rızâ-i Bârî yolunda şerîatı, tarîkatı ve hakîkati bi hakkın îfâya muvaffak kılınmamızdır.

Etiketler: 96 - LÂLEGÜL DERGİ ŞUBAT 2021, LG-96, LÂLEGÜL DERGİSİ

offer-banner1.jpg