92 - LÂLEGÜL EKİM 2020

92 - LÂLEGÜL EKİM 2020

 • 7,99€
 • 6,99€

EDİTÖRDEN

Geçtiğimiz ay Türkiye gündemine oturan üzücü bir olay yaşanmış, bir sahte şeyhin küçük bir kıza cinsel tâcizi gündem olmuştu. Ve bu mesele günlerce televizyonlarda ve sosyal medyada konuşulup tartışıldı. Aklı başında yorum yapanlar olduğu gibi, tüm tarikat ve cemaatleri aynı torbaya koyup hepsini suçlayan, hatta İslam’a dahi saldırıp kin kusanlar oldu. Aslında, küçücük bir kızcağıza cinsel yönden meyledecek kadar nefsinin zebûnu olan birinin şeyh olamayacağını herkes bilir ama bu çirkin olayı fırsat bilip “vurun abalıya” misali, Tasavvuf Ehli’nden tutunda, İmam Hatiplilere varınca kadar demediklerini bırakmadılar.

Şov Meraklısı Şeyh Taslakları

Bir takım nefsâni zaafları olan ve kullanılmaya müsait olan bazı zayıf karakterli şöhret meraklısı kimselerle, karanlık odaklar özel olarak ilgilenirler. Onları yemler, besler, büyütür ve önlerini açarlar. Haklarında haber ve röportajlar yaparak ülke çapında tanınmasını sağlarlar.

Ve…

Gün gelir, bu kimselerin zaaflarını cümle âleme ifşâ ederler. Sonra da; “bunlar sapık” “bunların hepsi böyle” diyerek, tüm ehli tasavvufu hatta Müslümanları hedef tahtasına koyarlar. Bilinmelidir ki; bu tür şeyh taslakları, tarikat ve cemaatlere saldıracak olan kesimlere malzeme üreten birer projedir. Bunlar tâbiri câizse, bağcıyı dövmeye zemin hazırlamak için kullanılan figüranlardır.

Kerâmeti kendinden menkul şeyh kisvesi altındaki bu şeytanlar, İslam Dini’nin yüzkarasıdırlar. İnsanların tasavvuf ve tarikattan ikrah etmelerine, hatta İslam’dan soğumalarına sebep olurlar. Daha kendi nefsini terbiye edememişken, başkalarının nefsini terbiye iddiasında bulunan bu gösteriş ve şow meraklısı müteşeyyıhların, İslam’a ve müslümanlara verdiği zararı inanın şeytan veremez...

Yol Kesen Harâmiler

Meşâyıhın tayini ile değil de, kendi azgın nefsi ve etrafındaki birkaç dalkavuğun tayini ile posta oturup mürşitlik iddiasında bulunan bu tür nâkıs kimseler, Allah’a giden yolda harâmilik yapan yol kesici eşkıyalardır. Gerçekten Hakk’a vasıl olmak isteyen samimi Müslümanların mânevî yolunu kesip buna engel olurlar.

Bu kimseler halkı irşâd ettiğini iddia ederler, oysa bunlar halkın mânevî duygularını ifsat eden müfsitlerdir. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmuştur:

“Onlara; ‘yeryüzünde fesat çıkarmayın’ denildiği zaman: ‘Biz ancak ıslah edicileriz.’ derler. İyi bilin ki onlar müfsitlerin (bozguncuların) ta kendileridir, lâkin anlamazlar.” (Bakara Sûresi: 11, 12)


Hak Tarikatın Ölçüsü Nedir?


Tarikat “yol” demektir, Allah’a ulaştıran manevi yol… Bir yolun Allah-u Teala’ya ulaşabilmesi ise, ancak O’nun çizdiği yoldan gitmekle mümkün olur. Dolayısıyla Hak Tarikatın ölçüsü Kur’an’a ve Sünnet’e uymasıdır.

Hak tarikatlarda şeriata aykırı hiçbir iş olmaz. Hiçbiri Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’ten kıl kadar ayrılmaz. Ahlaksızlıkla tarikat ve tasavvuf bir arada olmaz, zira tarikat baştan sona edeptir.

Tarikatların bir kökü, bir silsilesi olmalıdır. Ve bu (altın) silsile kesintisiz bir şekilde Resûlüllah’a kadar ulaşmalıdır. İşte bu Altın Silsile’nin büyüklerinden olan Mustafa İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi (Kuddise Sirruhu) Hak tarikatın ölçüsünü şu beyitle ifade etmiştir:

Şeriat bilmeyen bilmez tarikat.

Tarikat bilmeyen bilmez hakikat.

Hakikat bilmeyen bilmez şeriat.

Nihayet istikametle şeriat.

Şeriat habliyle Hakka gidelim.

Cemali ba kemale seyr idelim.”


Hulasa-i kelâm; bir yerde “şeriat” yoksa, Allah-u Teala’nın koyduğu emir ve nehiylere riayet edilmiyorsa orada tarikat yoktur. Orası tarikat değil İslam’a barikattır.


Kıymetli Lâlegül Dergisi Okurları!


Rabîulevvel Ayı’nın on ikinci gecesine tevafuk eden 28 Ekim Çarşamba Gecesi Mevlid Gecesi’dir. O gece, tüm insanlığın hidâyet ve fazilet rehberi olan Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in dünyayı teşriflerinin sene-i devriyesini sürurla idrak edeceğiz.

Tüm okurlarımızın Mevlid Gecesi’ni şimdiden tebrik ediyor, bu geceyi Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in sünnetine sımsıkı sarılmaya ve O’nun gerçek varislerinin yolundan gitmeye vesile kılmasını Rabbimden niyaz ediyorum...

Fî emanillah!


---İÇİNDEKİLER---


 • MAHMUD EFENDİ HAZRETLERİ'NİN İLMÎ KELÂMLARINDAN
 • Ahmet Mahmut Ünlü : SAPIK MÜTEŞEYYİHLER HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMAK MECBÛRİYETİNDE KALAN KURUMLARA SİTEM DUYURUSU!
 • Resul Bölükbaş : ''21.ASIRDA İSLÂM DÎNİ'' DENİLEN VE ALLAH İNDİNDE MÛTEBER OLMAYAN DİNLER İLE ASIL MÛTEBER OLAN İSLÂM DÎNİNİN ÎZÂHI
 • Hasan Kuduoğlu : DEVLET-İ ALİYYE’NİN OTUZUNCU ŞEYHULİSLÂMI ES‘AD EFENDİZÂDE EBÛ SA‘ÎD MEHMED EFENDİ
 • Ahmet Gelişgen : DİYANET’TE GÖREVLİ SÂBIK BÂZI ZEVÂTA; BARDAKOĞLU İLE GÖRMEZ’E VE KURAMER YAYINLARINDAKİ ŞİRK İFÂDELERİNE REDDİYE -2-
 • Ömer Faruk Korkmaz : KABİR AZABI VAR MI? -1-
 • Fatih Kalender : FIKHÎ SUALLERE CEVAPLAR
 • Mustafa Özşimşekler : KABİR HAYATI VAR MI?
 • Dr. İhsan Şenocak : İLMİN MUHÂFIZI: İSNÂD
 • Mustafa Özşimşekler : BİLÂL-İ HABEŞÎ (Radıyallâhü Anh) -2. Bölüm-
 • Hüseyin Avni Kansızoğlu : MUSTAFA ÖZTÜRK’E REDDİYE -2-


---DUALAR, ZİKİRLER ve FAZÎLETLİ AMELLER---


 • HAYIRLARA NÂİLİYET, ŞERLERDEN EMNİYET, ŞİFÂ VE RIZIK BEREKETİ İÇİN HİCRÎ AYIN BAŞINDA YAPILACAK MÜHİM VAZÎFELER
 • Her Ayın Hilâli Görüldüğünde Okunacak Duâlar
 • BELÂLARDAN KORUNMAK İÇİN SAFER AYINDA OKUNACAKLAR
 • SAFER AYININ HER GÜNÜ OKUNACAK BİR DUÂ
 • BİR YIL BOYUNCA BELÂLARDAN KORUNMAK İÇİN SAFER AYININ SON ÇARŞAMBASINDA OKUNACAKLAR
 • SAFER AYININ SON ÇARŞAMBA GECESİ OKUNACAKLAR
 • SAFER AYININ SON ÇARŞAMBA GECESİ BİR KABA YAZILIP SUYU İÇİLECEK SELÂM ÂYETLERİ
 • HER AYIN, ÖZELLİKLE DE SAFER AYININ SON ÇARŞAMBA GECESİNDE OKUNACAK “ÂYETE’L-KÜRSÎ’NİN SIRRI” İSİMLİ MÜHİM DUÂ
 • SAFER AYININ SON ÇARŞAMBASINDA TEKRARLANMASINDA HAYIR OLAN BİR DUÂOKUNACAK “ÂYETE’L-KÜRSÎ’NİN SIRRI” İSİMLİ MÜHİM DUÂ
 • SAFER AYINDA KILINACAK NAMAZLAR
 • SAFER AYININ SON ÇARŞAMBA GECESİ NAMAZI
 • SAFER AYININ SON ÇARŞAMBA GÜNÜ NAMAZI
 • RABΑULEVVEL AYININ NAMAZLARI
 • MÜCERREBÂT-I SENÛSÎ’DEN FAYDALI İLİMLER
 • Erkek Çocuk Sâhibi Olmak İçin Yapılacak Ziyâret
 • Doğum Kolaylığı İçin Yapılacaklar

Etiketler: 92 - LÂLEGÜL EKİM 2020, LG-92, LÂLEGÜL DERGİSİ

offer-banner1.jpg