91 - LÂLEGÜL EYLÜL 2020

91 - LÂLEGÜL EYLÜL 2020

 • 7,99€
 • 5,99€

EDİTÖRDEN

Amellerimizde eksik ve noksanlar olabilir, bunun affı vardır. Tevbe edildiği takdirde Allah-u Teâlâ’nın affetmeyeceği günah yoktur. Fakat “i‘tikādî bir meselede eksiklik veya bozukluk olursa bunun tevbesi olmaz” denilir.

Nitekim Taberânî’de geçen bir hadis-i şerifte: “Bid‘at ehlinin tevbesi, bid‘ati bırakana kadar kabul olmaz.” buyrulmuştur.

Peki burada geçen “tevbenin kabul olmaması” ne demektir?

Önce şunu ifade edelim ki, Ehl-i Sünnet ulemasının görüşlerine uymayan inanç ve i‘tikadlar da, bid‘attir. İşte bu tür i‘tikādî bozukluk içinde olan kimseler, doğru yolda olduklarını zannettikleri için tevbe etmezler, dolayısıyla edilmeyen tevbenin kabul olma ihtimali de olmaz. İşte tevbenin kabul olmaması bu demektir. Yoksa yanlış yolda olduğunun farkına varıp gerçekten tevbe eden ve bozuk i‘tikādından dönenler, Allah-u Teala’yı ziyadesiyle affedici olarak bulacaklardır.

Demek ameli bozuk olan kimse tevbe edip kurtulabilir ama i‘tikādı bozuk olan kimse, (kendini doğru yolda zannettiğinden) tevbe etmez ki kurtulabilsin. Onun için i‘tikad bozukluğu dünya ve ahiretimizi mahvedecek büyük bir tehlikedir. Bu tehlikeye dûçâr olmamak için bozuk akîdeli, Ehl-i Sünnet dışı dâl (sapık) fırkalara mensup kimselerden son derece uzak durmalı, Ehl-i Sünnet ulemâsının  sözlerine kulak verip onların yolundan gitmeye azami derecede gayret etmelidir.

Fırka-i Naciye (Kurtuluşa Eren Fırka) Kimlerdir?

Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) bir hadîs-i şeriflerinde:

“Yakında ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak, bunların hepsi cehenneme gidecek ancak biri kurtulacaktır.” buyurmuştur.

Bunun üzerine “O bir (fırka) hangisidir?” diye sorulunca, Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem): “Benim ve ashâbımın gittiği yoldan gidenlerdir.” buyurmuştur. (Tirmizi, İman:18; İbn Mace, Fiten:17)

Bir fırka dışındaki diğer fırkaların, inanç ve i‘tikatlarındaki bozukluk sebebiyle ateşe girecekleri açıkça beyan edilmiştir. Kurtulacak olan fırkayı ise, Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem): “Benim ve Ashâbımın yolundan gidenler.” şeklinde açıklamıştır.

“Benim yolum” ifadesiyle; “Ehl-i Sünnet”, “Ashâbım” ile de; “Cemaat” kastedilmiştir. Dolayısıyla Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)in ve ashabının yolunda gidenlere “Ehl-i Sünnet ve’l- Cemaat” denmiştir. İşte Fırka-ı Nâciye; kurtuluşa erecek, ahiretteki her türlü azaptan beraat ederek necat bulacak/kurtulacak olan topluluk, bunlardır.

Her Grup “Bu Fırka Biziz” İddiasında!

Kur’an-ı Kerim’de: “…Her fırka kendi(lerinin doğru olduğuna inanarak) yanlarında olan (dini anlayış) ile sevinicidirler.” (Rûm:32) buyrularak, bu duruma işaret edilmiştir. Yani her topluluk “kendilerinin doğru, diğerlerinin yanlış” olduğunu iddia etmektedir.

Peki doğru olanlar kimdir?..

Efendi Babamız Ali Haydar Efendi (Kuddise Sirruhu)ya bir gün şeytan gelip mezheplerden sorar. O da gereken cevabı verir. Şeytan: “Hak olduğuna delilin nedir?” deyince, Efendi Babamız (Kuddise Sirruhu): “Kur’an-ı Kerim’dir.” der. Şeytan: “Her mezhep sahibi haklı olduğuna dâir Kur’an’ı delil getiriyor; onların haksız, senin haklı olduğun ne malum?” deyince, Efendi Babamız (Kuddise Sirruhu) ona nice âyet ve hadislerden deliller getirir. Fakat şeytan hepsine karşılık verir.

Saatler süren bu ilmî mücadele neticesinde, şu âyeti delil getirip şeytanı susturur: “Eğer onlar da, Sizin (Senin ve ashâbının) inandığınız gibi inanırlarsa, muhakkak doğru yolu bulmuş olurlar. Eğer yüz çevirirlerse, onlar haktan büyük bir ayrılık içindedirler.” (Bakara:137)

Efendi Babamız (Kuddise Sirruhu) bu âyeti okuduktan sonra şöyle buyurur: “İşte bu âyet-i celile nâzil olduğu zaman ne Mutezile ne Şia ne Cebriye ne de Kaderiye gibi bâtıl mezhepler mevcut değildi. Ancak Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Selem) ve ashâbı mevcuttular. Hak üzere olanlar da ancak onlardır!”

İşte her kim onlar gibi, yani Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) ve ashâbı gibi inanırsa, “Ehl-i Sünnet Ve’l-Cemaat” onlardır.

Rabbim bizleri bu i‘tikad üzere daim eylesin. Bozuk fikirleriyle milleti ifsad eden dâl (sapık) fırka mensuplarına karşı da, Ehl-i Sünnet’in sesini çok daha gür bir şekilde duyurabilmeye muvaffak eylesin!---İÇİNDEKİLER---


 • MAHMUD EFENDİ HAZRETLERİ'NİN İLMÎ KELÂMLARINDAN
 • Ahmet Mahmut Ünlü : ŞEHÂDETİNİN 14. YILINDA BAYRAM ALİ ÖZTÜRK HOCAMIZI RAHMET VE MİNNETLE YÂD EDİYORUZ! / “ZAYIF” HADÎSLERLE AMEL MÜSTEHAB SAYILMIŞTIR.
 • Resul Bölükbaş : NİHÂYET AYASOFYA DA İBÂDETE AÇILDI, MÜBÂREK OLSUN!
 • Hasan Kuduoğlu : DEVLET-İ ALİYYE’NİN YİRMİ DOKUZUNCU VE ÎDÂM EDİLEN İLK ŞEYHULİSLÂMI AHÎZÂDE HÜSEYİN EFENDİ (Rahimehullâh)
 • Ahmet Gelişgen : DİYÂNET’TE GÖREVLİ SÂBIK BÂZI ZEVÂTA; GÖRMEZ VE EKİBİ; ÖZAFŞAR, ERUL VE ÜNAL’A REDDİYE -1-
 • Ömer Faruk Korkmaz : İSLÂM’DA NAZARIN YERİ NEDİR?
 • Hüsamettin Vanlıoğlu : EMR-İ Bİ’L-MA‘RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER
 • Mustafa Özşimşekler : SABAH MÜ’MİN İKEN AKŞAM KÂFİR OLMAK
 • Dr. İhsan Şenocak : EBÛ ZER MAHKEMELERİ
 • Mustafa Özşimşekler : BİLÂL-İ HABEŞÎ (Radıyallâhü Anh) -1. Bölüm-
 • Hüseyin Avni Kansızoğlu : MUSTAFA ÖZTÜRK’E REDDİYE -1-


---DUALAR, ZİKİRLER ve FAZÎLETLİ AMELLER---


 • HAYIRLARA NÂİLİYET, ŞERLERDEN EMNİYET, ŞİFÂ VE RIZIK BEREKETİ İÇİN HİCRÎ AYIN BAŞINDA YAPILACAK MÜHİM VAZÎFELER
 • SAFER AYININ İLK GECE NAMAZI
 • SAFER AYININ HER GÜNÜ OKUNACAK BİR DUÂ
 • SAFER AYININ İLK ÇARŞAMBA GECESİ KILINACAK NAMAZ
 • HER AYIN, ÖZELLİKLE DE SAFER AYININ BAŞINDA OKUNARAK KORKULARDAN VE ZELÎL DURUMDAN KURTULUP AZÎZ OLMAYA VESÎLE OLACAK MÜHİM BİR DUÂ
 • ÂHİRETTE KİŞİYİ BİRÇOK FAYDALARA NÂİL KILACAK BİR SALEVÂT-I ŞERÎFE
 • Ehl-i Beyt Silsilesinden Müteşekkil Olup Sıtma, Cin Çarpması ve Haşerât Sokması Gibi Akıl Hastalığı Dâhil Herhangi Bir Musîbete Uğramış Kimse Üzerine Okunsa Mutlakā İyileştirecek Bir Hadîs İsnâdı

Etiketler: 91 - LÂLEGÜL EYLÜL 2020, LG-91, LÂLEGÜL DERGİSİ

offer-banner1.jpg