90 - LÂLEGÜL AĞUSTOS 2020

90 - LÂLEGÜL AĞUSTOS 2020

 • 7,99€
 • 5,99€

EDİTÖRDEN

Hicrî takvim, Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ve Ashabının, Mekke’den Medine’ye hicret etmelerini tarih başlangıcı olarak esas alan takvimdir.

Ayın hareketine göre tanzim edilen hicrî takvim Muharrem Ayı ile başlar, Zilhicce Ayı ile son bulur. Miladî seneye göre on gün daha kısa olduğu için Ramazan Ayı veya Hac mevsimi her sene on gün geri gelir ve otuz üç senede bir devir daim yapar.

Hicrî senenin son ayı olan Zilhicce’deyiz. 19 Ağustos Çarşambayı 20 Ağustos Perşembeye bağlayan gece hicrî yılbaşımızdır. Böylece hicri 1441 yılını geride bırakıp 1442 yılına gireceğiz inşaAllah.

Hicret niçin takvim başlangıcı olarak kabul edildi?

Toplumlar, çok önemli gördükleri veya mukaddes saydıkları tarihi bir olayı esas alıp, takvim başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. Müslümanlar da hicreti çok önemsemişler ve bunu takvim başlangıcı yapmışlardır.

Aslında İslam tarihinde birçok önemli tarihi hadiseler vukû bulmuştur. Mesela; İslamın ilk zafer olan Bedir Savaşı, Mekke’nin Fethi, ilk vahyin nazil olması, Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in doğum veya ölüm günü gibi bazı olaylar takvim başlangıcı olarak kabul edilmemiş de, niçin hicret kabul edilmiştir?..

Çünkü hicret, İslam tarihinde bir dönüm noktası oldu. Hicretle birlikte İslam tarihinde yepyeni bir dönem başladı. Bu tarihi olay, sadece bir mekan değiştirme boyutunda kalmadı, İslamın yayılması ve siyaseti açısından da bir atılım gerçekleşti. Müslümanlar hicret sayesinde güç buldular ve Peygamber Efendimiz (Sallallahü aleyhi ve Sellem)’in önderliğinde İslam Devleti’ne kavuştular. Böylece müslümanlar için dinî, siyasî, hukûkî, ekonomik, kısaca her bakımdan yepyeni bir dönem başladı. Hicretle birlikte müslümanlar güçlendi, emniyetle, huzurla ibadetlerini yapabilecekleri bir yurtları oldu.

Bu bakımdan İslâm davâsının adeta belkemiğini teşkil eden hicret’e ayrı bir önem verildi ve önemine binaen ashâb-ı kiram hicreti takvim başlangıcı olarak kabul ettiler.

Hicretin Resmen Takvim Başlangıcı Olması

Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) henüz hayattayken, hicret’in tarih başlangıcı olarak kabul edildiğinin işaretleri vardır. Zira Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)in hayatı Mekke ve Medine dönemi diye ikiye ayrılır. Ayrıca Kur’an ayetleri için Mekkî ve Medenî âyetler şeklinde tasnif yapılması da, hicretin takvim başlangıcı olduğuna bir işaret sayılır.

Hicretin resmen takvim başlangıcı olarak kabul edilmesi ise, Hz. Ömer (Radıyallahü anh)’ın halifeliğinde olmuştur.

Hz. Ömer (Radıyallahü anh) sahabenin büyüklerinden Ebu Musa el-Eş’arî (Radıyallahü anh)’ı Basra’ya vali olarak gönderdi, aynı zamanda oranın kadılığını da ona verdi. O, halifeyle yaptığı yazışmalardan birinde:

- Bize, üzerinde tarihi olmayan mektuplar gönderiyorsunuz, diye Hz. Ömer (Radıyallahü anh)’ı uyarıp, tarihin önemine dikkat çekti.

Bunun üzerine Hz. Ömer (Radıyallahü anh) bir şûra topladı, istişare etti ve neticede önemine binâen hicret, takvim başlangıcı olarak resmen kabul edildi.

Kıymetli Lâlegül Okurları!

Hicrî yılın sonuna doğru yaklaşırken, tüm Müslümanları adeta sevince boğan tarihi bir karar alındı. Malumunuz olduğu üzere, alınan bu tarihi kararla, Fethin sembolü olan Ayasofya’nın zincirleri kırıldı ve Ayasofya böylece asıl hüviyetine kavuştu.

Allah-u Teala, bu kararın alınmasında zerre kadar payı olanlardan ebeden razı olsun. Ve Ayasofya Camiî’nin, kıyâmete kadar dedemiz Sultan Fatihin vasiyetine uygun olarak kullanılmasını nasip eylesin.

Şimdiden hepinizin hicrî yeni yılını tebrik ediyor; hicrî 1442 yılının gerek bizler, gerekse tüm İslam Alemi hakkında hayırlar getirmesini ve yeni fetihlere açılan bir kapı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Fî emanillah!


---İÇİNDEKİLER---


 • MAHMUD EFENDİ HAZRETLERİ'NİN İLMÎ KELÂMLARINDAN
 • Ahmet Mahmut Ünlü : AŞÛRÂ GECESİ VE GÜNÜNÜN VAZÎFELERİ
 • Resul Bölükbaş : 21. ASRIN SÖZDE HOCALARI AHKÂMLA İLGİLİ ÂYETLERİ “TÂRİHSEL VE GEÇERSİZ” DİYEREK REDDETME KÜSTAHLIĞINA DÜŞMEKTEDİRLER
 • Hasan Kuduoğlu : DEVLET-İ ALİYYE’NİN YİRMİ SEKİZİNCİ ŞEYHULİSLÂMI, ÜÇ DEFÂ ŞEYHULİSLÂMLIK MAKĀMINA OTURAN, SEKSEN YAŞINDAN SONRA 4.MURÂD İLE BAĞDAT SEFERİNE KATILAN, NAZMIN EN BÜYÜK ÜSTADLARINDAN ŞEYHULİSLÂM ZEKERİYYÂZÂDE YAHYÂ EFENDİ (Rahimehullâh) -3-
 • Ahmet Gelişgen : “DEİZM” YOLUNA DÖŞENEN TAŞLAR! -2-
 • Ömer Faruk Korkmaz : SÜNNETİ TERK ETMENİN ÂKIBETİ
 • Hüsamettin Vanlıoğlu : EŞİNİN YANINDA YA DA EVDE TEK BAŞINA BULUNAN KADININ AÇIK DURMASI
 • Mustafa Özşimşekler : PEYGAMBERLERİN ORTAK SÜNNETİ HİCRET
 • Dr. İhsan Şenocak : “MÜSECCEL SÜNNET DÜŞMANI”NDAN EN YENİ ORYANTALİST MASALLARI (M.İSLÂMOĞLU’NA REDDİYE)
 • Mustafa Özşimşekler : HAZRETİ MEYMÛNE BİNTİ HARİS (Radıyallâhü Anhâ) -3. Bölüm-
 • Hüseyin Avni Kansızoğlu : MOLLA ALİYYÜ’L-KĀRÎ’NİN SARIK RİSÂLESİ -3-


---DUALAR, ZİKİRLER ve FAZÎLETLİ AMELLER---


 • ÂŞÛRÂ GÜNÜNÜN FAZÎLETLERİ
 • ÂŞÛRÂ GÜNÜ ORUCU
 • ÂŞÛRÂ GÜNÜNDE ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ
 • ÂŞÛRÂ GECESİ YAPILACAKLAR
 • ÂŞÛRÂ GECESİNİ İHYÂ ETMENİN FAZÎLETLERİ
 • ÂŞÛRÂ GECESİ NAMAZLARI
 • ÂŞÛRÂ GÜNÜ NAMAZLARI
 • ÂŞÛRÂ GÜNÜ OKUNACAK DUÂLAR
 • ÂŞÛRÂ GÜNÜ, İMKÂN DÂHİLİNDE ŞU YİRMİ BEŞ HASLET İŞLENİR
 • HAYIRLARA NÂİLİYET, ŞERLERDEN EMNİYET, ŞİFÂ VE RIZIK BEREKETİ İÇİN HİCRÎ AYIN BAŞINDA YAPILACAK MÜHİM VAZÎFELER
 • SENE SONU VE SENE BAŞI DUÂLARI
 • Hızır (Aleyhisselâm)ın Yeni Yıl Duâsı
 • SENE SONU VE SENE BAŞI ORUÇLARI
 • MUHARREM HİLÂLİ GÖRÜLDÜĞÜNDE OKUNACAK DUÂ
 • MUHARREM’İN İLK GÜNÜ YAPILACAKLAR
 • MUHARREM AYININ NÂFİLE NAMAZLARI
 • BİR YIL BOYUNCA ŞEYTANDAN KORUNMAK İÇİN MUHARREM’İN İLK ON GÜNÜ OKUNACAK DUÂ
 • HARAM AY ORUCU
 • Muharrem Ayının Üçüncü Gecesi’nin İhyâsı MüstehabtırEtiketler: 90 - LÂLEGÜL AĞUSTOS 2020, LG-90, LÂLEGÜL DERGİSİ

offer-banner1.jpg