89 - LÂLEGÜL TEMMUZ 2020

89 - LÂLEGÜL TEMMUZ 2020

 • 7,99€
 • 5,99€

EDİTÖRDEN

31 Temmuz Cuma Günü, tüm İslam Âlemi olarak Kurban Bayramı’nı idrak edeceğiz. Bu bayram; İbrahim (Aleyhisselam)’ın, Allah’ın emriyle oğlu İsmail (Aleyhisselam)’ı kurban etmek istemesi, onun da buna razı olması neticesinde Allah’a karşı gösterdikleri büyük bir sadakat ve teslimiyetin karşılığı olarak, koç kurban edilmesinin hatırasını taşır. Tüm müminler olarak bu bayram günlerinde kurban kesmek suretiyle, adeta bu iki peygamberin başarıyla kazandıkları imtihanın sevincini yaşar ve hatırasını yâd ederiz.

Teslimiyette Zirve

İbrahim (Aleyhisselam) teslimiyette zirve olan örnek bir şahsiyettir. O büyük insan her konuda Allah’a kayıtsız şartsız teslim olmuş, ne pahasına olursa olsun Allah-u Teala’nın emirlerinden zerre kadar inhiraf etmemiştir. Bu uğurda malını-mülkünü cömertçe harcayıp Allah yolunda feda etmiştir. Canıyla imtihan olduğunda Nemrutlara kafa tutup putları yer ile yeksan etmiş, onun için hazırlanan cehennemî ateşe gözünü kırpmadan atlamıştır.

Tabi imtihanların en zor ve ağır olanı ise evladıyla olanıdır. Çünkü öz evladı, ciğerpâresi İsmâil’ini, bizzat kendi eliyle Allah için kurban edecektir. Böylesine büyük ve ağır bir imtihana rağmen, ne İbrahim (Aleyhisselam)’da, ne de oğlu İsmail (Aleyhisselam)’da, Allah’ın emrine karşı en ufak bir isyan ve itirazları olmamıştır. “Neden, niçin?” demeden, mutlak bir şekilde Allah’a itaat edip teslim olmuşlardır. Nitakim Rabbimiz şöyle buyuruyor:

“Böylece ikisi de Allah’a teslimiyet gösterip babası oğlunu alnı üzere yatırınca.” (Saffat: 103)

İbrahim (Aleyhisselâm) ilâhî emri yerine getirmek için oğlunu yatırmış, oğlu ise kendisini tamamen babasının ellerine teslim etmiş. İnsanoğlu tarih boyunca böyle bir olaya rastlamamış, yeryüzü ilk defa böyle bir imtihan tablosuna şahid oluyor.

Fidye Olarak Koç Gönderilmesi

İbrahim (Aleyhisselâm) emri yerine getirmek için bıçağı oğlunun boğazına sürttü, fakat bıçak kesmedi. Tekrar denedi yine olmadı. Bunun üzerine bıçağı yanındaki kayaya sürtünce, kaya ikiye bölündü. Kayayı kesen bıçak, yumuşak bir teni kesmedi. Bunun üzerine İbrahim (Aleyhisselâm) bıçağa sitem etti:

Ey bıçak! Beni Rabbime âsî mi edeceksin, niçin kesmiyorsun?

Allah-u Teala’nın izniyle bıçak dile geldi:

- Halil diyor kes, Celil diyor kesme! Ben Celil olan Allah’ı dinliyorum!

Böylece iki dev şahsiyet, Allah’a olan teslimiyetlerini apaçık bir şekilde ispatladılar. Emir yerine getirildi ve imtihan kazanıldı. Geriye, bedenin elemlenmesinden ve cismin boğazlanıp kanın akıtılmasından başka bir şey kalmadı. Bunu da bir hayvanın boğazlanışı telâfi edeceğinden, Allah-u Teala fidye olarak bir koç gönderdi. Nitekim Kur’an-ı kerimde şöyle buyuruluyor:

“Doğrusu bu apaçık ve kat’i bir imtihandı. O’na fidye olarak büyük bir kurbanlık verdik.” (Saffat: 106, 107)

Teşrik Tekbirleri

O esnada Cebrail (Aleyhisselam) elinde büyük bir koçla göründü. Gökten inerken yüksek sesle: “Âllâhü Ekber! Âllâhü Ekber!” diyerek tekbir getirdi.

İbrahim (Aleyhisselam) başını kaldırıp bu manzarayı görünce O’da: “Lâ ilâhe illallâhü vellâhü ekber!” dedi.

İsmail (Aleyhisselam)’da:

“Âllâhü Ekber velillahi’l-hamd!” diyerek Allah-u Teala’ya hamd etti.

Bu sebeple Kurban Bayramı günlerinde yirmi üç vakit, farz namazlarından sonra “Tekbir” getirilir. Arefe Günü sabah namazı kılındıktan sonra başlar ve Kurban Bayramı’nın dördüncü günü ikindi namazı sonrasına kadar devam eder. Erkek veya kadın her Müslüman farz namazlarından sonra yirmi üç vakit teşrik tekbiri getirirler. Bizler de teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayalım inşaAllah.

Bu vesileyle hepinizin Kurban Bayramı’nızı şimdiden tebrik eder; gerek bizler, gerekse tüm İslam Âlemi hakkında hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyâz ederim.

Fî emânillah!


---İÇİNDEKİLER---


 • MAHMUD EFENDİ HAZRETLERİ'NİN İLMÎ KELÂMLARINDAN
 • Ahmet Mahmut Ünlü : ÖZBEKİSTAN ZİYÂRETLERİ - 7 -
 • Resul Bölükbaş : TEVHİD İNANCINA SÂHİP OLMADAN YAPILAN AMELLERİN HİÇBİRİ MÛTEBER DEĞİLDİR
 • Ahmet Gelişgen : “DEİZM” YOLUNA DÖŞENEN TAŞLAR! -1-
 • Ömer Faruk Korkmaz : MÜSLÜMANLIĞIN OLMAZSA OLMAZI: EHL-İ KÜFRE BENZEMEMEK
 • Hüsamettin Vanlıoğlu : İSLAM FIKHINDA YAPAY ZEKÂ
 • Mustafa Özşimşekler : ZİLHİCCE’NİN İLK “ON GÜNÜ”NÜN FAZİLETİ
 • Dr. İhsan Şenocak : TÂRİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİRECEK GENCE HİTÂBE
 • Mustafa Özşimşekler : HAZRETİ MEYMÛNE BİNTİ HARİS (Radıyallâhü Anhâ) -2. Bölüm-
 • Hüseyin Avni Kansızoğlu : MOLLA ALİYYÜ’L-KĀRÎ’NİN SARIK RİSÂLESİ -2-


---DUALAR, ZİKİRLER ve FAZÎLETLİ AMELLER---


 • HARAM AYLARDAN ZÜLHICCE AYININ FAZÎLETLERİ
 • ZÜLHICCE’NİN İLK ONUNDA YAPILAN İBÂDETLERİN HER GÜNDE YAPILANDAN DAHA FAZÎLETLİ OLDUĞU 58
 • Kurban Kesecek Olanların İlk On Günde Traş Olmaması Müstehaptır
 • Kurban Kesecek Olanların Zülhicce’nin İlk On Gününde Traş Olmaması Müstehaptır
 • TERVİYE, AREFE VE NAHR GECELERİ OKUNACAK İSTİĞFARLAR
 • ZÜLHICCE’NİN İLK ON GECESİNİN NAMAZLARI
 • ZÜLHICCE’NİN İLK ON GÜNÜNÜN NAMAZLARI
 • AREFE GÜNÜ NAMAZLARI
 • ZÜLHİCCE’NİN ON GÜNÜNÜN ORUÇLARI
 • Kurban Kesilinceye Kadar Bir Şey Yiyip İçmemenin Fazîleti
 • ZÜLHİCCE’NİN ON GÜNÜNÜN ZİKİR VE DUÂLARI
 • Geçmiş ve Gelecek Günahların Bağışlanması İçin Zülhicce’nin İlk On Gününde Okunacak Zikirler
 • Borçların Kolayca Ödenebilmesi İçin Zülhicce’nin İlk On Gününde Okunacak Zikirler
 • AREFE GECESİNİN DUÂLARI
 • AREFE GÜNÜNÜN FAZÎLETLİ ZİKİR VE DUÂLARI
 • Arefe Günü Okuyanın Duâlarını Kabûl Ettirecek ve Bütün Hacılara Dahî Şefâat Etme Salâhıyeti Kazandıracak Zikirler
 • AREFE GÜNÜ RASÛLÜLLÂH (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)İN VE SAHÂBE-İ KİRÂMIN OKUDUĞU BÂZI DUÂLAR
 • BAYRAM GECESİ YAPILACAK VAZÎFELER
 • KURBAN BAYRAMI GECESİ NAMAZI
 • BAYRAM NAMAZINDAN SONRA KILINACAK ÇOK FAZÎLETLİ NÂFİLE NAMAZLAR
 • BAYRAM GÜNÜNÜN ZİKİRLERİ
 • İki Bayramda Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in Okuduğu Mühim Bir Duâ
 • İki Bayram Günlerinde Okunacak Enbiyâ Duâları
 • BİN KERE OKUYANIN SIKINTISINI GİDERİP İSTEKLERİNİN GERÇEKLEŞMESİNE VESÎLE OLACAK MÜHİM BİR SALEVÂT-I ŞERÎFE

Etiketler: 89 - LÂLEGÜL TEMMUZ 2020, LG-89, LÂLEGÜL DERGİSİ

offer-banner1.jpg