87 - LÂLEGÜL MAYIS 2020

87 - LÂLEGÜL MAYIS 2020

 • 7,99€
 • 5,99€

EDİTÖRDEN

19 Mayıs Salı Günü’nü, 20 Mayıs Çarşamba Günü’ne bağlayan gece Kadir Gecesi’dir. Dünya ve ahiretin saadet reçetesini bizlere sunan ve tüm insanlığın kurtuluş rehberi olan Kur’an-ı kerim o gece indirildi ve en kıymetli gece oldu.

Kadir Gecesi, hakkında müstakil bir sûre nâzil olan ve pek çok hadis-i şerifler vârid olan; yapılan hayır ve amellerin bire bin katıyla kabul edildiği çok müstesna bir gecedir. O mübarek geceyi de böylesine faziletli kılan, hiç şüphe yok ki onda indirilen Kur’an-ı kerim’dir. Nitekim Allah-u Teala Kadr Sûresi’nde:

“Muhakkak Biz O’nu (Kur’an-ı kerim’i) Kadir Gecesi’nde indirdik.” buyurmuştur.

Bir Ömre Bedel Gece

Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)’e, evvelki ümmetlerin ömürlerinin ne kadar uzun olduğu haber verildiğinde, Kendi ümmetinin ömürlerini onlara nisbetle çok kısa buldu. Ve; “Benim ümmetim bu kadarcık kısa bir ömürde, uzun ömürlü olan diğer ümmetlerin işlediği sâlih amelleri işleyemez” endişesiyle müteessir olunca, Allah-u Teâlâ:

“Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır.” buyurdu ve bu ümmete Kadir Gecesi’ni ihsan etti. Bundan böyle, o gece yapılacak olan salih amellerle elde edilecek hayır ve sevaplar, içinde Kadir Gecesi olmayan bin aylık ibadetle kazanılacak olan ecir ve mükâfattan daha hayırlı oldu.

Şöyle kabaca bir hesap yapacak olursak; “bin ay” yaklaşık “seksen üç sene dört ay” gibi uzun bir zaman dilimi eder ki, tek bir gece koskoca bir ömre bedel demektir. Böylece bu mübarek gecenin her saati ve dakikası, senelere ve aylara tekâbül etmektedir ki, bu durum bizim için ne büyük bir fırsat ve ne büyük bir ganimettir.

Tabi bir de madalyonun öbür yüzü var. Çünkü böylesine kıymetli bir geceyi şayet ibâdet ve taatle değil de, isyan ve günahla geçirmek, senelerce işlenecek günah ve isyana denk olur. İşte o takdirde bu büyük avantaj maalesef dezavantaja dönüşür ki, Rabbim böylesine kıymetli bir geceyi gafletle geçirmekten ve hüsrana uğramaktan bizleri muhafaza buyursun.

Dolayısıyla bu ümmetin ibadet ve taatle, namaz ve Kur’an’la geçireceği kısacık bir gece uzun bir ömür kadar bereketli; fakat namazsız ve Kur’an’sız, günah ve isyanla tüketeceği koskoca bir ömür ise, bir gece kadar bereketsiz olacaktır.

Af ve Mağfiret Gecesi

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) bir hadis-i şeriflerinde:

“Her kim Kadir Gecesi’ni; inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek ikâme ederse, geçmiş bütün günahları af olunur.” buyurmuştur.

O geceyi “ikâme etmek” nasıl olur?

Bazı âlimler, bunun manası o gece; “terâvih namazı kılmaktır.” demişlerdir. Ulemâdan bazısı ise; “kılınacak olan (teheccüd gibi) herhangi bir namazla gece ikâme edilmiş olur.” manasını vermişlerdir. Bir kısmı da; “Kadir Gecesi akşam ve yatsı namazını cemaatle kılan, bu geceden nasibini almış olur.” şeklinde açıklamışlardır.

Dolayısıyla her kim Kadir Gecesi’ni bu minval üzere ikâme ederse; “geçmiş günahları af olunur.” Bu haber bizim için ne büyük bir müjde değil midir?.. Kim bilir bu güne kadar ne günahlar ve hatalar işledik, ne haramlara ve isyanlara bulaştık... İşte Kadir Gecesi tüm bunların af ve mağfireti için çok büyük bir fırsattır. Zira Allah-u Teâlâ o gece hürmetine biz kullarının geçmiş günahlarına adeta bir silgi çekip af etmektedir.

Rabbim bu mübarek geceye hayırlısıyla ulaşıp ihyâ etmeye cümlemizi muvaffak eylesin. O gecenin af ve mağfiretinden, maddî ve mânevî nasibinden her birerlerimizi müstefîd eylesin.

Amin!..

Ramazan Ayı’nda kazandığımız ibadet alışkanlıklarımızı bundan böyle de devam ettirebilmek niyazıyla, şimdiden Kadir Geceniz ve Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Fî emanillah!


---İÇİNDEKİLER---


 • EFENDİ HAZRETLERİ'NİN İLMÎ KELÂMLARINDAN
 • Ahmet Mahmut Ünlü : BULAŞICI HASTALIKLAR ESKİ ÜMMETLER İÇİN BİR AZAPTI
 • Resul Bölükbaş : YÜCE ALLÂH’IN KUDRET SIFATININ YANINDA BEŞERİN ACZİYETİ NE GÜZEL TEZÂHÜR EDİYOR!
 • Ahmet Gelişgen : MUSÎBET, TAKDÎR-İ İLÂHÎ VE SABIR
 • Ömer Faruk Korkmaz : MÜ’MİN’İN ZİHİN DÜNYÂSINDA BELÂ VE MUSÎBETLER
 • Hüsamettin Vanlıoğlu : ALLAH TEÂLÂ’NIN EŞİ, BENZERİ VE ORTAĞI OLMADIĞINA İNANMAK
 • Mustafa Özşimşekler : DÜNYANIN KORONAVİRÜS’LE İMTİHANI
 • Dr. İhsan Şenocak : ÜSTAD NECİP FÂZIL’IN 37. VEFÂT YILDÖNÜMÜ MÜNÂSEBETİYLE “ŞARKIMIZ” ŞİİRİNİN TAHLÎLİ
 • Mustafa Özşimşekler : HAZRETİ MÂRİYE (Radıyallâhü Anhâ) - 3. Bölüm -


---DUALAR, ZİKİRLER ve FAZÎLETLİ AMELLER---


 • RAMAZAN’DA ÇOK YAPILMASI EMREDİLEN DÖRT ZİKİR
 • RAMAZÂN-I ŞERÎF’İN HER ON GÜNÜNÜN ZİKRİ
 • RAMAZÂN-I ŞERÎF AYININ NAMAZLARI
 • RAMAZAN’IN SON CUMÂSI KILINACAK DÜŞMANLARI RÂZI ETME NAMAZI
 • KADİR GECESİ NAMAZLARI
 • KADİR GECESİ DUÂLARI
 • KADİR GECESİ HANGİ GECEDİR?
 • RAMAZÂN-I ŞERÎF AYINDA TERÂVÎH VE VİTİR NAMAZINDAN SONRA EVDE KILINACAK ÇOK FAZÎLETLİ NÂFİLE NAMAZLAR VE VAAD EDİLEN SEVAPLARI
 • BAYRAM GECESİ NAMAZI
 • BAYRAM GECESİ OKUNACAK BİR DUÂ
 • BAYRAM GECESİ OKUNACAK TEKBİRLER VE SABAHINDA YAPILACAK VAZÎFELER
 • Bayram Günü Kabristanı Ziyâret Etmek
 • ÖLÜNÜN KABRİNDE 3 KERE OKUNUNCA KIYÂMETE KADAR AZÂBI KALDIRACAK BİR DUÂ
 • KABRİSTANA GİRİLDİĞİNDE OKUYANIN ELLİ SENELİK GÜNAHINI BAĞIŞLATACAK BİR ZİKİR
 • KABRİSTANA GİRDİĞİNDE OKUYANA ÂDEM (ALEYHİSSELÂM)DAN BERİ BÜTÜN MÜSLÜMANLARIN İSTİĞFÂR EDECEĞİ BİR DUÂ
 • KABRİSTANDA OKUNACAK MÜHİM BİR DUÂ
 • BAYRAM NAMAZINDAN SONRA KILINACAK ÇOK FAZÎLETLİ BİR NÂFİLE NAMAZ
 • BAYRAM GÜNÜNÜN ZİKİRLERİ
 • İki Bayramda Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in Okuduğu Mühim Bir Duâ
 • İki Bayram Günlerinde Okunacak Enbiyâ DuâlarıEtiketler: 87 - LÂLEGÜL MAYIS 2020, LG-87, LÂLEGÜL DERGİSİ

offer-banner1.jpg