85 - LÂLEGÜL MART 2020

85 - LÂLEGÜL MART 2020

 • 7,99€
 • 5,99€

EDİTÖRDEN

Türkiye olarak depremlerle sarsıldık, doğusuyla batısıyla adeta bir deprem fırtınası yaşadık. Bununla birlikte Van’daki çığ felaketi, Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde yaşanan fırtınalar, seller ve ardından uçak kazası gibi art arda gelen üzücü olaylar sebebiyle, devlet ve millet olarak oldukça sıkıntılı günler geçirdik.

Tabi işin sevindiren tarafı ise, özellikle Elazığ Depremi’nin ardından Doğusuyla-Batısıyla, Kuzeyiyle- Güneyiyle tüm Türkiye olarak birbirimize kenetlendik ve bir yardım seferberliği başlatıldı. Deprem bölgesine tırlarla yardım malzemesi gönderilmesinden tutun da, adeta yarışırcasına yapılan bağışlara kadar herkes elinden geldiğince yaraları sarmaya çalıştı. Her evde ocakta, eller semaya açılıp gönülden dualar edildi…

Bazı tv. programcıları ve birtakım marazlı tipler, yaşanan felaketlerden sonra bile düşmanca tavır sergileyerek, birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik twitler atıp şaz yorumlar yapmış olsalar da, tüm Türkiye olarak bu acı olaylar karşısında tek yürek olduk ve millet olarak birbirimize kenetlenip örnek bir dayanışma sergiledik.

Yaşadığımız coğrafyanın fay hatları kırılgan olsa da, millet olarak ortaya koyduğumuz bu dayanışma rûhu, gönül dünyamızdaki fay hatlarının ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Mânevî Fay Hattı

Fay hatları incelenip olası depremler için önlemler alınırken, ruh dünyamızın kırılan fay hatları ve mânevî depremler için de bir takım tedbirler alınmalı ve ahlâkî yıkımın önüne geçilmesi için çalışılmalıdır.

Bir bölgede fay hatları kırılıp deprem olduğunda, nasıl ki orası harabeye dönüyor ve yaşanmaz hale geliyorsa, mânevî fay hatları da kırılıp ahlâkî depremlere maruz kalınırsa, toplum mânen harap olur, orada barış ve huzur içinde yaşamak imkânsız hale gelir.

O halde, maddi depremlerde millet olarak kenetlenip birbirimize destek olduğumuz gibi, mânevî sarsıntılar sebebiyle meydana gelecek mânevî yıkımlarda da, millet olarak birbirimize destek olmalı ve ahlâkî çöküntüden kurtulmanın yollarını aramalıyız.

Mânevî Paratoner; Tevbe

Kuran-ı Kerim’e baktığımızda, kişilerin veya toplumların başlarına gelen sıkıntı ve musibetlerin, kendi hata ve günahlarından kaynaklandığını görürüz. Nitekim Allah-u Teala bir âyet-i kerimede şöyle buyurmuştur:

“Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz (günahlar) sebebiyledir. (Bununla beraber Allah-ü Teala) pek çoğunu da affeder.” (Şûrâ:30)

Bu sıkıntılardan kurtulmanın reçetesi ise; “tevbe” ve “istiğfar”dır.

Zira Allah-u Teala: “(Habibim) Sen onların içinde olduğun halde, Allah onlara azab edecek değildir. Ve onlar istiğfar ederlerken de Allah onlara azab edecek değildir. (Enfal:33) buyurmuştur.

Bu âyetin tefsirinde İbni Abbas (Radıyallahü anhüma) şöyle demiştir:

“Bu ümmet hakkında iki eman vardı. Birisi Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem), diğeri ise istiğfar. Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) gitti, istiğfar kaldı.”

Tevbe ve istiğfar; bizi bela ve musibetlerden koruyacak olan mânevî bir kalkan ve emandır. Günahlar belayı çeker ama tövbe ve istiğfar o belayı defeder.

Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Kul Allah’a istiğfarda bulunduğu sürece, Allah’ın azabından emindir”

Kıymetli Lâlegül Dergisi Okurları!

Malumunuz olduğu üzere, 21 Mart Cumartesi’yi 22 Mart Pazar’a bağlayan gece Mîrac Gecesi’ni idrak edeceğiz. Allah-ü Teala o geceye ulaşıp ihyâ etmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Bizlere de rûhânî mîraclar nasip ederek, kıldığımız namazları mîrac eylesin.

Şimdiden hepinizin Mîrac Geceniz mübarek olsun. Rabbim bu mübarek geceyi, başta mîraca şahitlik eden Mescid-i Aksa olmak üzere, tüm İslam Âlemi’nin kurtuluşuna vesile eylesin.

Fi emânillah!---İÇİNDEKİLER---


 • EFENDİ HAZRETLERİ'NİN İLMÎ KELÂMLARINDAN
 • Ahmet Mahmut Ünlü : ÖZBEKİSTAN ZİYÂRETLERİ -5- SİLSİLE-İ ALİYYE’DEN SEYYİD EMÎR KÜLÂL VE NAKŞÎ TARÎKATIMIZIN MÜESSİSİ ŞÂH-I NAKŞİBEND (KUDDİSE SİRRUHUMÂ) HAZARÂTI
 • Resul Bölükbaş : KUR’ÂN-I AZÎMÜŞŞÂN’I “BÖLGESEL”, MUHTEVÂSINDAKİ BİRÇOK HÜKÜMLERİ “TÂRİHSEL” VE KISSALARINI “GERÇEK OLMAYAN SEMBOLİK İFÂDELER” OLARAK YORUMLAYANLARIN HANGİ DÎNE MENSUP OLDUKLARINI MERAK ETMEMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR!
 • Ahmet Gelişgen : SAHABE HADİS UYDURMUŞ (!) HÂŞÂ!
 • Ömer Faruk Korkmaz : MÜSLÜMANIN ZİHNÎ DÜNYASINDA ALLAH RESULÜ (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) VE SÜNNET-İ SENİYYE -3-
 • Hüsamettin Vanlıoğlu : TEHTİT ALTINDAKİ KİŞİNİN VEYA SARHOŞUN HANIMINI BOŞAMASI
 • Mustafa Özşimşekler : “ŞEHÂDET BİR ÇAĞRIDIR TÜM ÇAĞLARA VE NESİLLERE”
 • Dr. İhsan Şenocak : HİNDİSTAN SEYÂHATİNDEN İBRET LEVHALARI -3-
 • Mustafa Özşimşekler : HAZRETİ MÂRİYE (Radıyallâhü Anhâ) - 1. Bölüm -


---DUALAR, ZİKİRLER ve FAZÎLETLİ AMELLER---


 • RECEB-İ ŞERÎF AYININ MÜHİM ZİKİRLERİ
 • Receb-i Şerîf Ayının Duâsı
 • Receb-i Şerîf Ayının Her On Gününün Zikirleri
 • RECEB-İ ŞERÎF AYININ NÂFİLE NAMAZLARI
 • Receb-i Şerîf’in Onuncu Günü Hayırlı Kazâ ve Kader İçin Okunacak Duâ
 • Mİ‘RÂC GECESİ VE GÜNÜNÜN FAZÎLETİ
 • Receb-i Şerîf’in Yirmi Yedinci (Mi‘râc) Gecesi Namazları
 • Receb-i Şerîfin Yirmi Yedinci Gün Orucu
 • Receb-i Şerîf’in Yirmi Yedinci Gününün Sadakası
 • Receb-i Şerîfin Cumâ Gecesinde Yapılacak Bir İstiğfâr
 • ŞA‘BÂN-I ŞERÎF AYININ FAZÎLETLİ AMELLERİ
 • ŞA‘BÂN-I ŞERÎF AYININ ZİKİRLERİ
 • ŞA‘BÂN-I ŞERÎF AYININ NAMAZLARI
 • RASÛLÜLLÂH (Sallellâhü Aleyhi ve Sellem)'in ŞA‘BÂN-I ŞERÎF ORUCUNA VERDİĞİ ÖNEM
 • ŞA‘BÂN-I ŞERÎF AYININ ORUÇLARI
 • İSTEKLERİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN OKUNACAKLAR
 • HASTALIKLARDAN VE KEDERLERDEN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUÂ
 • BÜYÜK BELÂDAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUÂ
 • SİHRİN İPTÂLİ İÇİN YAZILACAK DUÂ


Etiketler: 85 - LÂLEGÜL MART 2020, LG-85, LÂLEGÜL DERGİSİ

offer-banner1.jpg