68 - İÇKİ, UYUŞTURUCU  VE KUMARIN İKİ CİHANDA YOL AÇACAĞI FELÂKETLER

68 - İÇKİ, UYUŞTURUCU VE KUMARIN İKİ CİHANDA YOL AÇACAĞI FELÂKETLER

  • 20,00€
  • 10,00€

İçki İçmekten Sakının, Zira On İki Kötü Hasletle Karşılaşırsınız:


1   İçki içen deli gibi olur, çocuklara maskara olur, akıllılar nezdinde kınanır. 

2   İçki malı tüketir ve aklı giderir. 

3-4 İçki içmek eş-dost ve sâir insanlar arasında düşmanlığı körükleyici olur. Nitekim Allâh-u Te‘âlâ: “Şeytan, şarap (gibi içkiler) ve kumar sebebiyle ancak aranıza düşmanlık ve kin yerleştirmek, bir de sizi zikirden ve namazdan alıkoymak ister” (Mâide Sûresi:91)buyurmuştur.

5   İçki içmek insanı zinaya sevkeder. Çünkü içki içen farkında olmadan karısını boşar (sonra ilişkileri zina olmuş olur).

6   İçki bütün şerlerin anahtarıdır. Çünkü içki içene bütün günahları işlemek kolay gelir.

7   Yanındaki hafazayı (yazıcı melekleri) fısk meclisine sokarak ve kötü kokuları onlara koklatarak eziyet etmiş olur ve bu sebeple beddualarını hak eder.

8   Kendisine seksen sopa vurulmasını vacip etmiş olur ki bu sopa dünyada vurulmazsa muhakkak âhirette eş-dost huzurunda ateşten kamçılarla kendisine vurulacak sonra da cehenneme yollanacaktır.

9   Gök kapısını kendisine kapatmış olur, zira bu durumda kırk gün boyunca iyi amelleri, duası ve namazları kabul edilmez.

10  İçki içenlerin îmânı tehlikededir, zira içki sebebiyle ölüm ânında kendisinden îmânın alınmasından korkulur. Nitekim içkicilerin yüzlerinin kıbleden döndürüldüğü ve kabir azabı gördükleri müşâhede edilmiştir.

11  İçki içen, canını kıyâmet gününde cehennem ateşine, irinler içmeye ve lanete arzetmiş olur.

12  İçki içen kendisine cennete girmeyi ve cennet şaraplarından içmeyi haram etmiş olur. Artık akıllı kişi sonsuz lezzetleri terkedip az bir lezzet için başına bunca belayı celbetmez. (Semerkandî, Tenbîhü’l-ğâfilîn, sh:148-149; İbnü’l-Cevzî, Tezkiratü üli’l-besâir, sh:154-157)

Etiketler: 68 - İÇKİ, UYUŞTURUCU VE KUMARIN İKİ CİHANDA YOL AÇACAĞI FELÂKETLER, ca-68, VA'Z-U NASÎHATLER, lalegül, cübbeli, cübbeli ahmet hoca

offer-banner1.jpg