67 - DUÂLARIM (CEP BOY)

67 - DUÂLARIM (CEP BOY)

  • 15,00€
  • 7,50€

Evvelce bu hususta birçok kitap yazılmışsa da, bir çoğu kaynakları belirtilmeksizin hazırlandığından ilmî bir eser olarak kabul edilmemekte, bir kısmı da çok kısa olduğundan yeterli görülmemektedir.

Bu aciz kardeşiniz, elinizdeki bu kitapta, Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) in, yatağından kalktığı andan, tekrar yatacağı ana kadar, neler okuduğunu ve değişik konularda büyüklerden rivayet edilen muhtelif duaları, kaynaklarını açıklayarak zikretmeye çalışmıştır. Allah-u Te‘âlâ cümlemize okuduklarımızla amel etmeyi nasip eylesin. Amin!

Şunu da ifade edeyim ki, bu eserde zikredilen amellere muvaak edilen kardeşlerimiz, sadece kendilerini kazandırmakla yetinmeyip, "Komşusu aç iken tok yatan, (kâmil) mü'min değildir." "Kendisi için sevdiğini, mü'min kardeşi için de sevmeyen hakiki manada mü'min olamaz."

Hadîs-i şeriflerini düşünerek, bu büyük faziletlerden mahrum olan insanları da uyandırıp teşvik etmelidirler ki bir misli fazilete nail olsunlar. Nitekim Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) bir hadîs-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: 
"Bir hayra delalet edene, onu yapan kadar ecir vardır."

Mevlâ Te‘âlâ cümlemize, efrad-u ailemiz, çoluk çocuğumuz, akrabâ-i teallukatımız ve bütün mü'min kardeşlerimizle beraber bu ma'nevi hâzinelerden istifade etmeyi ve âhiret yolculuğuna iman selameti ve büyük sermayelerle çıkmayı nasip eylesin. Amin!

Son duamız, âlemlerin Rabbi olan Allah-u Te‘âlâ ya hamdetmektir. 

Etiketler: 67 - DUÂLARIM (CEP BOY), ca-67, DUÂ VE ZİKİRLER, lalegül, cübbeli, cübbeli ahmet hoca

offer-banner1.jpg