57 - 3 VASİYETİM

57 - 3 VASİYETİM

  • 18,00€
  • 12,00€

İslam Alemini, Özellikle de Vatanımızı Tehdit Eden 3 Büyük Tehlike Hakkında 3 Vasiyetim.


Türkiye için öngördüğüm en büyük üçtür tehlike vardır.


Ben ölsem de, kalsam da bu hususlara dikkat edin!


1. Diyalogçuların misyoner faaliyetlere yol açıp, insanların hristiyanlaşmasına ve neticede Türkiye'nin bölünmesine sebep olması.

2. Ehl-i Beyt mezhebi adı altında sünnî Müslümanların şî'îleştirilmesi.

3. Selefî düşünce adı altında vehhâbîliğin aşılanması.

Etiketler: 57 - 3 VASİYETİM, ca-57, VA'Z-U NASÎHATLER, lalegül, cübbeli, cübbeli ahmet hoca

offer-banner1.jpg