47 - EVLENİLMESİ HARAM OLANLAR (İSLAM'DA EVLİLİK 2)

47 - EVLENİLMESİ HARAM OLANLAR (İSLAM'DA EVLİLİK 2)

  • 20,00€
  • 10,00€

Bütün hamdler: "Her kim Allahın sınırlarını aşarsa gerçekten o kendisine zulmetmiş olur" (Talak Sûresi:1'den) buyuran Allahu Teâlâ'ya mahsustur.


Sonsuz salât-ü selamlar:"Kur'an'ın helâlini helal, haramını haram kabul edin, emrolunduğunuz şeyi yapın, yasaklanan şeyden vazgeçin" (Hakim, el-Müstedrek, no:2031, 1/739; İbni Hibbân, no:745, 3/20) buyuran Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in, haramlardan son derece sakınan Ehl-i Beyt'inin, sahâbe-i kirâmın ve kıyamet gününe kadar iyilikte onlara uyan kimselerin üzerine olsun.


Şu bilinsin ki; dînimiz nikah müessesesine çok önem vermiştir. Ama diğer konular gibi bu konuda islam dini tarafından bir takım şartlara bağlanmış, her hususta olduğu gibi bu hususta da sınırlar belirlenmiş, helaller ve haramlar tayin edilmiştir. Bu nedenle ahbâbımızın bizden bu konuda bir eser yazmamızı taleb etmeleri üzerine bu eseri hazırlamaya Rabbimiz bizi muvaffak eyledi.

Etiketler: 47 - EVLENİLMESİ HARAM OLANLAR (İSLAM'DA EVLİLİK 2), ca-47, FIKIH, lalegül, cübbeli, cübbeli ahmet hoca

offer-banner1.jpg