12 - PEYGAMBER EFENDİMİZİ HANGİ DUÂLARLA RÜYADA GÖRÜRÜZ

12 - PEYGAMBER EFENDİMİZİ HANGİ DUÂLARLA RÜYADA GÖRÜRÜZ

  • 15,00€
  • 9,00€

Allah-u Te‘âlâ’ya nihayetsiz hamd-ü senâlar olsun,

Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)e, Ehi-i Beyt’ine ve ashabına salevât-ı hüsnâdan ve medhiyyât-ı esnadan sonra deriz ki;

Bazı ihlaslı kardeşlerimiz Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)i rüyada görmek için neler yapmaları gerektiği hususunda bize müracaat ettiler.

Onların bu samimi talepleri üzerine bizde bu isteğe icabette bulunma arzusu hâsıl oldu. Bunun üzerine Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) aşığı Kadı Şeyh Yûsuf ibni İsmâ'îl en-Nebhânî (Rahimehullâh)ın “Sa'âdetü’d-dâreyn” isimli eserinde bu hususta özel bir babda zikredilen kırk adet fâi-deye muttali oldum.

Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in hem dünyada, hem rüyada, hem de ukbâda himmet ve şefaatlerine nâil olmamıza ve ruyeti ile müşerref kılınmamıza vesile olması için bu faydaları tercüme etmeye gayret ettim.

Allâh-u Te'âlâ bu fakire ve bütün okuyucularımıza, ihlas ile amel etmeyi ve bunun neticesinde Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)i iki cihanda da görmeyi nasip eylesin.

Amîn!

Etiketler: 12 - PEYGAMBER EFENDİMİZİ HANGİ DUÂLARLA RÜYADA GÖRÜRÜZ, ca-12, DUÂ VE ZİKİRLER, lalegül, cübbeli, cübbeli ahmet hoca

offer-banner1.jpg