10 - TARÎKAT-I 'ALİYYE'DE RÂBITA-İ CELİYYE

10 - TARÎKAT-I 'ALİYYE'DE RÂBITA-İ CELİYYE

  • 36,00€
  • 16,00€

Şu bir hakikattir ki, hastalandığı zaman kendi kendisini tedavi etmeye kalkmadan bir doktor aramak, üstelik sıradan bir doktora gitmeyip, sahasında mahir ve maruf bir doktoru arayıp bulmak ve o doktorun tavsiyelerine en küçük bir tereddüt göstermeden santimi santimine uymak ne ise;


Aynı şekilde mahkemelik bir işi olduğu zaman davaya kendisi girmeyip hemen bir avukat tutmaya çalışmak, üstelik sıradan bir avukatı arayıp bulmak ne ise, nefsin ıslahında ve manevi hastalıkların tedavisinde kendisine kâmil bir mürşit aramak, onu bulduktan sonra da onun vereceği talimatın dışına çıkmadan, söylediklerine harfiyen rivayet etmek de odur.


Eğer salik, şeyhin irşadına başvurmaz ve huzuru onda aramazsa, tıpkı kendi kendisini tedavi etmeye kalkan ve mahkemelik işlerinde kendi kendisini savunmaya yeltenen kimse gibi zor duruma düşer ve hiçbir şey ona fayda vermez.


İsterse kat kat meşakkat ve sıkıntıyı göğüslesin, ciltlerce tıp veya hukuk kitabı devirsin ve ömrü bu sıkıntılar içinde geçsin yine bir şey değişmez!

Etiketler: 10 - TARÎKAT-I 'ALİYYE'DE RÂBITA-İ CELİYYE, ca-10, TASAVVUF, lalegül, cübbeli, cübbeli ahmet hoca

offer-banner1.jpg